Lesjatun

19 leilegheiter med nær tilknytting til felleseining.

Lesjatun er bemanna med heimehjelp eller omsorgsarbeidarar kl. 0800-1600 alle dagar. Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.

Telefonnummer: 61 24 31 03