Lesjatun

19 leilegheiter med nær tilknytting til felleseining.

Lesjatun er bemanna med heimehjelp eller omsorgsarbeidarar kl. 0800-1600 alle dagar. Heimesjukepleie blir gjeve etter behov.

Telefonnummer: 61 24 31 03

Husleige omsorgsbustader

Husleige omsorgsbustader
Teneste/tiltak Betalingssats Grunnlag
Skoglund/Bekkefaret 5713,- pr månad
Lesjagården (øst) 5674,- pr månad
Lesjagården (midt og vest) 7437,- pr månad
Kvithuset, leil 1 5855,- pr månad
Kvithuset, leil 2 5466,- pr månad
Kvithuset, leil 3 6001,- pr månad
Kvithuset, leil 4 6666,- pr månad
Lesjatun og Eldres Senter 5265,- pr månad
Lesjatun og Eldres senter med botid under 2,5 år 4831,- pr månad