Gebyr og avgifter

Utsending av faktura

  1. termin kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut i mars måned, med forfall i april.
  2. termin kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut i september måned, med forfall i oktober.

Artikkelliste