Vassprøveresultat

Drikkevatnet i Lesja har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noko anna. Vatnet tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevasssforskriften.

Kvalitet på drikkevatnet

Vi tek månadleg prøver på fleire prøvestader ved vassverka våre. Klikk i kartet for å sjå prøveresultata.

 

Kontakt

Erling Lyftingsmo
VA-ingeniør
Mobil 476 19 138