Tilskottsordningar i landbruket

Her finn du informasjon om tilskottsordningar knytt til landbruksnæringa.

Kontakt

Kari Anette Austvik
Landbruksrådgjevar
Mobil 941 37 135
Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301