Tilskottsordningar i landbruket

Her finn du informasjon om tilskottsordningar knytt til landbruksnæringa.

Kontakt

Kari Anette Austvik
Landbruksrådgjevar
Mobil 941 37 135
Martin Vorkinn
Konsulent
Mobil 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgjevar
Mobil 469 50 339