Tilskottsordningar i landbruket

Her finn du informasjon om tilskottsordningar knytt til landbruksnæringa.

Kontakt

Kari Anette Austvik
Landbruksrådgjevar
Mobil 941 37 135
Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Telefon 469 50 339