Kommunepsykolog

Tonje Kvernevik er vår nye kommunepsykolog

 

Fra sommeren 2021 har kommunene Dovre, Lesja og Sel ansatt kommunepsykolog i fast stilling gjennom et interkommunalt samarbeid.

Dovre kommune er vertskommune for stillingen. Innsatsfordelingen vil være Sel (50%), Dovre (30%) og Lesja (20%).

Om kommunepsykologen: Tonje Kvernevik er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og har jobbet som psykolog ved St. Olavs hospital. Tonje er en engasjert og dyktig person som helsetjenestene i kommunene våre definitivt kommer til å få stor nytte av.

Kommunepsykologen vil foreløpig ikke tilby kliniske tjenester, men heller bidra til å styrke og utvikle kommunene sine helsetjenester hovedsakelig på systemnivå.

Kommunepsykologen vil bidra til fag- og tjenesteutvikling gjennom veiledning av tjenesteytere og slik styrke kompetansen til behandlingsapparatene i kommunene.
Videre vil kommunepsykologen bidra til tjeneste- og kompetanseutvikling gjennom kursplanlegging, samt koordinering av gruppearbeid.

Kommunepsykologen jobber 20 % i Lesja og vil ha kontordag på Lesja helsehus hver onsdag.

E-post: tonje.Kvernevik@dovre.kommune.no