Kart

Kommunekart for geodatasamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal er ei komplett innsynsløysing for kart. Det er mogleg å gjera   eigne påteikningar av areal, lengder, figurer og tekst, utskrifter med og utan teiknforklaring, punkteksport til GPX-fil for bruk i egen GPS. Vidare er det detaljert informasjon om objekt i kartet som bygg, eigedommar, adresser og arealplaner.