Tilsette

Leiar for helse og rehabilitering/ sjukepleiar Marita Aaheim.

Det er to fast tilsette legar og ein turnuslege på legekontoret. I tillegg har vi to sjukepleiarar, to hjelpepleiarar og ein helsesekretær.

Turnuskandidaten er legestudent som er i avsluttande fase av utdanninga med ein praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidaten vært rettleia av ein annan erfaren lege. 

Legekontoret har avtale med NTNU om å ta imot legestudentar. Medisinstudenten er hjå oss 6 veker kvar haust.

Kontakt

Marita Aaheim
Helse og rehabiliteringsleder
Telefon 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Anton Hole
Kommunelege I
Kristine Stuedal
Kommunelege II
Anne Mette Lusæter
Sjukepleiar
Mildrid Gravseth Morken
Hjelpepleiar
Mary Mosenden
Hjelpepleiar