Tilsette

Leiar for Helse- og rehabilitering er Kjersti Aavangen Flittie og kontorleder er Anne Marie Berstad.

Det er tre fast tilsette legar og ein turnuslege på legekontoret. I tillegg har vi to sjukepleiarar, to hjelpepleiarar og ein helsesekretær.

Turnuskandidaten er legestudent som er i avsluttande fase av utdanninga med ein praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidaten vært rettleia av ein annan erfaren lege. 

Legekontoret har avtale med NTNU om å ta imot legestudentar. Medisinstudenten er hjå oss 6 veker kvar haust.

Kontakt

Anne Marie Berstad
Jordmor/Spesialsykepleier
Mobil 958 82 150
Kjersti Åvangen Flittie
Helsesjukepleiar og vikar- leiar helse og rehab
Telefon 970 18 386
Mobil 970 18 386