Tilsette

Leiar for helse og rehabilitering/ sjukepleiar Marita Aaheim.

Det er to fast tilsette legar og ein turnuslege på legekontoret. I tillegg har vi to sjukepleiarar, to hjelpepleiarar og ein helsesekretær.

Turnuskandidaten er legestudent som er i avsluttande fase av utdanninga med ein praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidaten vært rettleia av ein annan erfaren lege. 

Legekontoret har avtale med NTNU om å ta imot legestudentar. Medisinstudenten er hjå oss 6 veker kvar haust.

Kontakt

Marita Aaheim
Leder Lesja helsehus
Mobil 947 91 575
Kristine Stuedal
Kommunelege
Anne Mette Lusæter
Sjukepleiar
Telefon 61 24 42 00
Mildrid Gravseth Morken
Hjelpepleiar
Telefon 61 24 42 00
Mary Mosenden
Sekretær