Dispensasjon

Om tiltaket du vil gjennomføre ikkje er i tråd med gjeldande plan, må du søke om dispensasjon. Vi har laga eit generelt skjema for søknad om dispensasjon (PDF, 288 kB).

Hugs at du må nabovarsle ved søknad om dispensasjon.  

Kontakt

Elin Stavheim
Ingeniør/byggesak
Telefon 61 24 41 46
Mobil 906 23 279
Kristin Hagen Hæreid
Byggesaksbehandlar
Telefon 61 24 41 06
Mobil 902 96 116