Dispensasjon

Om tiltaket du vil gjennomføre ikkje er i tråd med gjeldande plan, må du søke om dispensasjon. Vi har laga eit generelt skjema for søknad om dispensasjon (PDF, 288 kB).

Hugs at du må nabovarsle ved søknad om dispensasjon.  

Kontakt

Elin Stavheim
Byggesakshandsamar
Telefon 906 23 279
Mobil 906 23 279
Sigbjørn Skogset
Byggesaksbehandlar
Telefon 469 36 567
Mobil 469 36 567