Betalingssatsar for leige

Satsar for eigenbetaling – spinning
Brukar Alder Pris pr treningstime
Vaksen 19 – 65 år 85,-
Ungdom 15 – 18 år 60,-
Godt vaksen 65 år + 60,-
Lavterskel S- 30, formiddag 16 - 90 år 60,-
Grupper med instruktør – leie av spinningsal pr. time Instruktør må ha fylt 18 år 450,-

Satsar for eigenbetaling idrettshall og kulturhus på Lesja

Satsar for eigenbetaling idrettshall og kulturhus på Lesja
Lokaler Heil dag Timepris
Idrettshall 2300,- 240,-
Kulturhus 2400,- 330,-
Møterom/kjøkken 1100,- 280,-

Satsar for eigenbetaling styrkerom

Satsar for eigenbetaling styrkerom
Brukar Alder Pris 1/2 år Pris 1 år Pris 3 mnd pr klokketime
Vaksen over 18 år 1180,- 2240,-
Ungdom 15 - 18 år 450,- 840,-
Friskliv – lavterskel, blå timer 18 år + 500,-
Familie Forelder/foresatt + barn 13-18 år 1680,- 3360,-
Enkelttime 85,-

Satsar for eigenbetaling Lesja svømmehall

Satsar for eigenbetaling Lesja svømmehall
Brukar Betalingssats H23 - Påske24 Fra høsten 2024
Timebasert leie (grupper, lag, org) 750,- 780,-
Sesongkort, barn 280,- 385,-
Sesongkort, voksen 600,- 800,-
Klippekort barn, (10 ganger) 175,- 175,-
Klippekort voksen (10 ganger) 385,- 400,-
Enkeltbillett, barn 35,- 35,-
Enkeltbillett, voksen 75,- 80,-
Satsar for leige av lokaler på Lesjaskog skule og samfunnshus (Fjellnær)
Lokaler Betalingssats Grunnlag
Samfunnshus, større arrangement 2050,- pr gong
Samfunnshus, mindre arrangement 1230,- pr gong
Kjøkken 360,- pr gong
Auditoriet 460,- pr gong
Gymsal 250,- pr gong
Møterom/vestibyle 150,- pr gong
Timebasert leie av svømmehall til frivillige lag og org 240,- pr time
Timebasert leie av svømmebasseng 360,- pr time