Betalingssatsar for leige

Satsar for eigenbetaling – spinning
Brukar Alder Pris pr treningstime
Vaksen 19 – 65 år 85,-
Ungdom 15 – 18 år 60,-
Godt vaksen 65 år + 60,-
Lavterskel S- 30, formiddag 16 - 90 år 60,-
Grupper med instruktør – leie av spinningsal pr. time Instruktør må ha fylt 18 år 450,-
Satsar for eigenbetaling idrettshall og kulturhus på Lesja
Lokaler Heil dag Timepris
Idrettshall 1950,- 200,-
Kulturhus 2100,- 250,-
Møterom/kjøkken 875,- 200,-
Satsar for eigenbetaling styrkjerom
Brukar Alder Pris 1/2 år Pris 1 år Pris 3 mnd pr klokketime
Vaksen over 18 år 1050,- 2000,-
Ungdom 15 - 18 år 400,- 750,-
Friskliv – lavterskel, blå timer 18 år + 450,-
Familie Forelder/foresatt + barn 13-18 år 3000,- 4500,-
Lesjahallen med styrkerom Lag og forening 500,-
Satsar for eigenbetaling Lesja svømmehall
Brukar Betalingssats
Timebasert leie (grupper, lag, org) 650,-
Sesongkort, barn 350,-
Sesongkort, voksen 750,-
Klippekort barn, (10 ganger) 160,-
Klippekort voksen (10 ganger) 350,-
Enkeltbillett, barn 30,-
Enkeltbillett, voksen 70,-
Satsar for leige av lokaler på Lesjaskog skule og samfunnshus (Fjellnær)
Lokaler Betalingssats Grunnlag
Samfunnshus, større arrangement 2000,- pr gong
Samfunnshus, mindre arrangement 1200,- pr gong
Kjøkken 350,- pr gong
Auditoriet 450,- pr gong
Gymsal 250,- pr gong
Klasserom 150,- pr gong
Timebasert leie av svømmehall til frivillige lag og org 230,- pr time
Timebasert leie av svømmebasseng 350,- pr time