Betalingssatsar for leige

Satsar for eigenbetaling – spinning
Brukar Alder Pris pr treningstime
Vaksen 19 – 65 år 85,-
Ungdom 15 – 18 år 60,-
Godt vaksen 65 år + 60,-
Lavterskel S- 30, formiddag 16 - 90 år 60,-
Grupper med instruktør – leie av spinningsal pr. time Instruktør må ha fylt 18 år 450,-
Satsar for eigenbetaling idrettshall og kulturhus på Lesja
Lokaler Heil dag Timepris
Idrettshall 1800,- 140,-
Kulturhus 1800,- 140,-
Møterom/kjøkken 800,- 130,-
Satsar for eigenbetaling styrkjerom
Brukar Alder Pris 1/2 år Pris 1 år Pris 3 mnd pr klokketime
Vaksen over 18 år 900,- 1800,-
Ungdom 15 - 18 år 350,- 700,-
Friskliv – lavterskel, blå timer 18 år + 400,-
Familie Forelder/foresatt + barn 13-18 år 3000,- 3000,-
Lesjahallen med styrkerom pr. klokketime Lag og forening 350,-
Satsar for eigenbetaling svømmehall
Lokaler Brukar Betalingssats
Svømmehall Lesja Timebasert leie (grupper, lag, org) 600,-
Svømmehall, begge Sesongkort, barn 350,-
Svømmehall, begge Sesongkort, voksen 700,-
Svømmehall, begge Klippekort barn, (10 ggr) 200,-
Svømmehall, begge Klippekort voksen (10 ggr) 400,-
Svømmehall, begge Enkeltbillett, barn 30,-
Svømmehall, begge Enkeltbillett, voksen 60,-
Satsar for leige av lokaler på Lesjaskog skule og samfunnshus (Fjellnær) Økning i hht kpi
Lokaler Betalingssats Grunnlag
Samfunnshus, større arrangement 1865,- pr gong
Samfunnshus, mindre arrangement 1140,- pr gong
Kjøkken 310,- pr gong
Auditoriet 415,- pr gong
Gymsal uten dusj/garderobe 210,- pr gong
Gymsal med dusj/garderobe 310,- pr gong
Klasserom 130,- pr gong
Timebasert leie av svømmehall 210,- pr time
Leige av bibliotek 200,- pr gong