Betalingssatsar for leige

Satsar for eigenbetaling – spinning
Brukar Alder Pris pr treningstime
Vaksen 19 – 65 år 85,-
Ungdom 15 – 18 år 60,-
Godt vaksen 65 år + 60,-
Lavterskel S- 30, formiddag 16 - 90 år 60,-
Grupper med instruktør – leie av spinningsal pr. time Instruktør må ha fylt 18 år 450,-
Satsar for eigenbetaling idrettshall og kulturhus på Lesja
Lokaler Heil dag Timepris
Idrettshall 2000,- 200,-
Kulturhus 2150,- 300,-
Møterom/kjøkken 900,- 250,-
Satsar for eigenbetaling styrkerom
Brukar Alder Pris 1/2 år Pris 1 år Pris 3 mnd pr klokketime
Vaksen over 18 år 1122,- 2138,-
Ungdom 15 - 18 år 428,- 802,-
Friskliv – lavterskel, blå timer 18 år + 481,-
Familie Forelder/foresatt + barn 13-18 år 3207,- 4810,-
Satsar for eigenbetaling Lesja svømmehall
Brukar Betalingssats
Timebasert leie (grupper, lag, org) 700,-
Sesongkort, barn 360,-
Sesongkort, voksen 750,-
Klippekort barn, (10 ganger) 160,-
Klippekort voksen (10 ganger) 360,-
Enkeltbillett, barn 30,-
Enkeltbillett, voksen 70,-
Satsar for leige av lokaler på Lesjaskog skule og samfunnshus (Fjellnær)
Lokaler Betalingssats Grunnlag
Samfunnshus, større arrangement 2050,- pr gong
Samfunnshus, mindre arrangement 1230,- pr gong
Kjøkken 360,- pr gong
Auditoriet 460,- pr gong
Gymsal 250,- pr gong
Møterom/vestibyle 150,- pr gong
Timebasert leie av svømmehall til frivillige lag og org 240,- pr time
Timebasert leie av svømmebasseng 360,- pr time