Kreftkoordinator

Ønsker du råd, rettleiing eller hjelp til å finne svar i samband med kreft?

Kreftkoordinator har ansvar for å koordinere tenester og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og dei pårørande på best mogleg vis. Det varierar kva ein kreftsjuk og deira familie treng, også i høve til ulike fasar i sjukdomen. Det kan vere oppfølging i samband med sjukehus/behandling, symptomlindring, støtte til pårørande og hjelp til mestring av sjukdomen, også om du er i ei rehabiliteringsfase.  

Dette er eit lavterskeltilbod, der du ikkje treng henvising, men kan ta direkte kontakt.    

Kontordag kvar fredag 08.00 – 15.30

Tenesta ligg under legekontoret, så du kan og henvende deg der. Kreftkoordinator har pt kontor på legekontoret.

Ingen forblir urørd av ein kreftdiagnose. For deg betyr diagnosen at du beveger deg inn i det ukjente. Få litt hjelp på vegen, -hvis du vil.

Kontakt

Lene Mari Fjeld-Gilberg
Kreftsjukepleier
Mobil 917 73 189