Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon illustrasjonTid:  Tysdagar frå kl 14:00 - 16:00

Alder: 13 - 23 år

Stad: Helsestasjonen, Lesja kommunehus.

Lege er tilstade fyrste tysdag  i mnd fra kl 14.30- 15.30

helsestasjon ungdom _illustrasjon

 

Vi er her for deg……………

 • Tilbud til jenter og gutar                                                                       
 • Gratis
 • Vi har teieplikt
 • Helsesjukepleier-lege                                                                                  

Når du treng å prate om                                                                      

 • Seksualitet
 • Prevensjon/Nødprevensjon
 • Uønska  graviditet
 • Abort
 • Spiseproblemer
 • Når kvardagen  blir tung og vanskeleg for deg
 •  Forelskelse og kjærleik
 • Rus
 • Seksuelt overførbare sjukdomar
 • Gratis klamydiatest

Kva  kan du forvente av oss:

 • At vi skal ta deg på alvor og at du skal bli møtt med respekt og likeverd
 • At vi høyrer på synspunkta dine
 • At våre tenester blir utført  i henhold til krav om forsvarlegheit og god praksis
 • Teieplikt 

Kva håpar vi på:

 • At du har tillit til oss, slik at du også kan drøfte dei vanskelege temaene med oss
 • At du får den hjelpa  du treng