Tekniske tenester

Det er drift- og vedlikehaldsavdelinga i Lesja kommune som leverer det meste av dei tekniske tenestene.  Renovasjonstenester blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR.  Vedlikehald av kommunale vegar blir også kjøpt eksternt.