Tekniske tenester

Det er drift- og vedlikehaldsavdelinga i Lesja kommune som leverer det meste av dei tekniske tenestene.  Renovasjonstenester blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR.  Vedlikehald av kommunale vegar blir også kjøpt eksternt.

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Leiar drift/vedlikehald
Mobil 907 90 374