Tekniske tenester

Det er drift- og vedlikehaldsavdelinga i Lesja kommune som leverer det meste av dei tekniske tenestene.  Renovasjonstenester blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR.  Vedlikehald av kommunale vegar blir også kjøpt eksternt.

Kontakt

Hallvard Bjørklund Wangen
Avdelingsingeniør teknisk
Telefon 992 59 367