Tekniske tenester

Det er drift- og vedlikehaldsavdelinga i Lesja kommune som leverer det meste av dei tekniske tenestene.  Renovasjonstenester blir levert av det interkommunale renovasjonsselskapet NGR.  Vedlikehald av kommunale vegar blir også kjøpt eksternt.

Kontakt

Rigmor Bøe
Teknisk sjef
Telefon 904 03 758
Mobil 904 03 758