Lesja helsestasjon

Velkomen som brukar av Lesja helsestasjon! 

Helsestasjonen ligg under helse og rehabiliteringsavdelinga. Leiar for avdelinga er Marita Aaheim.

Fagansvarleg helsesjukepleier: Kjersti Åvangen Flittie.

Helsestasjonen er ei lovpålagt teneste og er lokalisert i Lesja helsehus. Helsestasjonen  er ei gratis teneste til  barn og unge 0-20 år og deira foreldre og skal vere eit lågterskeltilbud. Tenesten blir utført etter anbefalt helsetasjonsprogram i rettleiar til  forskrift om «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetenesta».

 

Moglegheit  til å klage

Om du meinar at du ikkje får naudsynt  hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta  kan du sende ei klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva endringar du ynskjer.

Kontakt

Kjersti Åvangen Flittie
Helsesjukepleiar og vikar- leiar helse og rehab
Telefon 970 18 386
Mobil 970 18 386
Ann Kristin Vorkinn
Helsesjukepleiar
Telefon 951 83 877
Mobil 951 83 877
Anne Marie Berstad
Jordmor/Spesialsykepleier
Mobil 958 82 150
Marianne Einbu Nordgaard
Spesialsjukepleiar