BONDENS NETTVERK – EN Å SNAKKE MED NÅR DET RØYNER PÅ!

Lesja og Dovre er kommuner med mange aktive og dyktige produsenter som vi er veldig stolte av! 

Landbruket preges av større enheter og stadig høyere krav til effektivitet, økte krav til spesialisering og kompetanse, mindre marginer, større kapitalbehov/gjeldsbelastning, stadig endringer i rammebetingelse og større ansvar for den enkelte gardbruker. Dette kan være krevende for mange og det er ikke alltid like lett å føle at man strekker til. Da er det viktig å ha noen å snakke med. Tanken er da at kanskje kan en fra Bondens nettverk være den man kan ringe til?  

Bønder opplever de samme utfordringene som folk flest, eksempelvis skilsmisser, sykdom, stress og vanskelig økonomi. En livssituasjon som oppleves som vanskelig, kan gi negative tanker. Det er heldigvis blitt mer vanlig å kunne snakke om det som oppleves som vanskelig, men som ikke synes utenpå. Det å ha noen å ringe til, en og snakke med om det som er utfordrende, er viktig.    

Det å ha noen å ringe til, en og snakke med om det som er utfordrende, er viktig. 

De som har sagt ja til å være med i nettverket har absolutt taushetsplikt overfor tredje person. Det er bare du eller den som ringer på vegne av deg, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre instanser.  

 Ta kontakt når det måtte være. Vi er tilgjengelig for deg!   

Her ser du en liste med personer knyttet til nettverket som kan hjelpe. Ser du et navn på lista du stoler litt mer på er det gjerne dette nummeret du skal ringe.  

Bondens nettverk er etablert i flere kommuner her i Innlandet. Ved å følge linken kan du lese mer om tilbudet.  

https://innlandet.nlr.no/tryggbonde  

Artikkelliste