BONDENS NETTVERK – EN Å SNAKKE MED NÅR DET RØYNER PÅ!

Lesja og Dovre er kommuner med mange aktive og dyktige produsenter som vi er veldig stolte av! 

Landbruket preges av større enheter og stadig høyere krav til effektivitet, økte krav til spesialisering og kompetanse, mindre marginer, større kapitalbehov/gjeldsbelastning, stadig endringer i rammebetingelse og større ansvar for den enkelte gardbruker. Dette kan være krevende for mange og det er ikke alltid like lett å føle at man strekker til. Da er det viktig å ha noen å snakke med. Tanken er da at kanskje kan en fra Bondens nettverk være den man kan ringe til?  

Bønder opplever de samme utfordringene som folk flest, eksempelvis skilsmisser, sykdom, stress og vanskelig økonomi. En livssituasjon som oppleves som vanskelig, kan gi negative tanker. Det er heldigvis blitt mer vanlig å kunne snakke om det som oppleves som vanskelig, men som ikke synes utenpå. Det å ha noen å ringe til, en og snakke med om det som er utfordrende, er viktig.    

Det å ha noen å ringe til, en og snakke med om det som er utfordrende, er viktig. 

De som har sagt ja til å være med i nettverket har absolutt taushetsplikt overfor tredje person. Det er bare du eller den som ringer på vegne av deg, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre instanser.  

 Ta kontakt når det måtte være. Vi er tilgjengelig for deg!   

Under ser du en liste med personer knyttet til nettverket som kan hjelpe. Ser du et navn på lista du stoler litt mer på er det gjerne dette nummeret du skal ringe.  

Bondens nettverk er etablert i flere kommuner her i Innlandet. Ved å følge linken kan du lese mer om tilbudet.  

https://innlandet.nlr.no/tryggbonde  

Navn Telefonnummer  Stilling/kompetanse  Mail
Ingrid N. Tragethon 97111475 Landbruksrådgiver - kommune ingrid.nornes.tragethon@lesja.kommune.no
Kari Anette Slettahaug 94137135 Landbrukssjef - kommune kari.slettahaug@lesja.kommune.no
Svanhild Lyngved Solheim 97704746 HMS-rådgiver NLR svanhild.lyngved.solheim@nlr.no
Hænrik Einbu Vorkinn             97011513 Lesja og Lesjaskog bondelag henrik_einbu_vorkinn@hotmail.com 
Bjørnhild Vigerust 48246123 Dovre bondelag bvigerust@gmail.com
Tore Jevnaker 46862915 HMS-rådgiver NLR Tore.Jevnaker@nlr.no
Bjørn Erik Østgård 61241040 Dombås veterinærkontor post@ldvet.no
Pål Talleraas 40604358 NAV pal.talleraas@nav.no
Leena Kaarbø   Psykisk helse Dovre leena.kaarbo@dovre.kommune.no
Liv Enstad 91886459 Psykisk helse Lesja liv.enstad@lesja.kommune.no
Gunvor Gauteplass 91586026 Rådgiver TINE gunvor.gauteplass@tine.no
Ola Hareland 97120054 Oppland sau og geit ola@lesja.net
Bjørn Idar Selsjord 41278534 Lesjar regnskap bjorn.idar.selsjord@smnregnskap.no
Trine Sønstebø 97726227 Lesjar/Sparebank 1 smn? Trine.Sonstebo@smnregnskap.no
Iren Nystuen 41415641 Sparebank 1  in@sb1ls.no
Mona Solli 47707518 Avløserlaget Lesja (Dovre) mona.solli@smnregnskap.no

Kontakt

Ingrid Nornes Tragethon
Landbruksrådgiver
Mobil 917 11 475