Skulefritidsordninga (SFO)

SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for barn i 1. - 4. klasse. Innhaldet skal byggje på barna sine behov for leik, kulturaktivitetar, læringsaktiviteter og sosial utvikling. Tilbodet kan gjevast til 5.kl. ved ledig kapasitet. Det er tilbod ved Lesja skule og Lesjaskog skule.

Betalingssatsar for SFO på Lesja og Lesjaskog
Grunnlag Betalingssats, kroner Kommentar
SFO, egenbetaling, timepris: 38 Timepris pr 01.01.2024
SFO, timekjøp 47
SFO, enkeltdag 500

 

Kontakttelefon:

SFO Lesja

SFO Lesjaskog:90962141

Kontakt

SFO Lesja
Kontakttelefon
Mobil 903 64 546