Skulefritidsordninga (SFO)

SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for barn i 1. - 4. klasse. Innhaldet skal byggje på barna sine behov for leik, kulturaktivitetar, læringsaktiviteter og sosial utvikling. Tilbodet kan gjevast til 5.kl. ved ledig kapasitet. Det er tilbod ved Lesja skule og Lesjaskog skule.

Betalingssatsar for SFO på Lesja og Lesjaskog
Grunnlag Betalingssats Kommentar
SFO, egenbetaling, timepris: 32,- Timepris pr 01.01.2021
SFO, timekjøp 38,-
SFO, enkeltdag 300,-

 

Kontakttelefon:

SFO Lesja

SFO Lesjaskog:90962141