Lesja kommune sitt planverk

Her har vi samla kommunen sitt planverk. 

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323
Synne Grosberg
Prosjektmedarbeider plan
Mobil 966 20 191
Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800