Viktig melding

Informasjon om korona

  • Fra og med 1. juni 2020 rettes helserelaterte henvendelser vedrørende korona til legekontoret på tlf.: 61 24 42 00
  • Generell informasjon på Folkehelseinstituttet

Idrett