Tematisk kommunedelplanar

Kommunen kan med heimel i plan- og bygningslova § 11-1 utarbeide tematiske kommunedelplanar.
Gjeldande

 

Under arbeid/rullering:

Kontakt

Trond Stensby
Planleggar
Mobil 911 61 458
Marit Svanborg
Miljørådgjevar
Telefon 61 24 41 88
Mobil 948 75 433