Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ organiering av praktisk og personleg hjelp for sterkt funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen.

Brukaren er arbeidsleder, og er ansvarleg for organiseringa og innhaldet av tjenesten ift til eigne behov. Ordninga er spesielt hensiktsmessig for yngre personar.

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Betalingstak pr mnd etter inntekt Betalingssats pr mnd Timesats
Inntil 2G kr 222 954 215,- 110,-
2 - 3G Kr 222 954– 334 431 694,- 110,-
3 - 4 G Kr 334 431– 445 908 1266- 130,-
4 - 5 G Kr 445 908 – 557 385 1866- 200,-
Over 5 G Fra kr 557 385 2516,- 250,-