Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ organiering av praktisk og personleg hjelp for sterkt funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen.

Brukaren er arbeidsleder, og er ansvarleg for organiseringa og innhaldet av tjenesten ift til eigne behov. Ordninga er spesielt hensiktsmessig for yngre personar.

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 210,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 615,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1122,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1672,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2228,- pr mnd
De som mottar så lite hjelp pr mnd at de betaler pr time, får regning etter medgåtte timer