Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ organiering av praktisk og personleg hjelp for sterkt funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen.

Brukaren er arbeidsleder, og er ansvarleg for organiseringa og innhaldet av tjenesten ift til eigne behov. Ordninga er spesielt hensiktsmessig for yngre personar.

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring De som mottar så lite hjelp pr. mnd. at det vil være mer gunstig å betale pr. time, vil få regning etter medgåtte timer.
Innteksgrunnlag/nettoinntekt Betalingssats Grunnlag
Inntil 2 G Kr 0 – 183 480 200,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 581,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1060,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1579,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2104,- pr mnd