Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ organiering av praktisk og personleg hjelp for sterkt funksjonshemma som har behov for bistand i dagleglivet, både i og utanfor heimen.

Brukaren er arbeidsleder, og er ansvarleg for organiseringa og innhaldet av tjenesten ift til eigne behov. Ordninga er spesielt hensiktsmessig for yngre personar.

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring

Personlig assistanse, herunder hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring
Betalingstak pr mnd etter inntekt Betalingssats Grunnlag
Timesats 100,- pr time
Inntil 2G kr 212 798 210,- pr mnd
2 - 3G Kr 183 480– 275 220 660,- pr mnd
3 - 4 G Kr 275 220– 366 960 1204,- pr mnd
4 - 5 G Kr 366 960 – 458 700 1794,- pr mnd
Over 5 G Fra kr 458 700 2393,- pr mnd