Plan, bygg og eiendom

Dei fleste tenestene du finn her blir levert av Forvaltingsavdelinga. Bruk knappane over til å navigere deg fram til tenestene du ser etter.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltning/ planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323
Synne Grosberg
Prosjektmedarbeider plan
Mobil 966 20 191