Digihjelpen Lesja

Lesja kommune vart innvilga tilskott for 2019 til etablering av eit digitalt lavterskeltilbod med rettleiing for innbyggarar.

Prosjektet går ut på å finne gode tilbod for å gi grunnleggande datakunnskap til innbyggarar og tilsette. Prosjektet går heile 2019 og skal munne ut i ein rapport med tilråding for vidare drift av slikt tilbod i Lesja. 

Frå oktober 2023 er det Lesja Frivilligsentral som er ansvarleg for datakursa med bistand frå IKT-lærling frå Lesja kommune.  Du kan følge Lesja Frivilligsentral på facebook for å se hva som skjer der. 

Artikkelliste

Kontakt

Ann Kristin Leirmo
Bibliotekar
Mobil 475 19 720
Vigdis Kristin Nedregård
Spesialkonsulent IKT
Telefon 488 95 954
Mobil 488 95 954