Digihjelpen Lesja

Lesja kommune vart innvilga tilskott for 2019 til etablering av eit digitalt lavterskeltilbod med rettleiing for innbyggarar.

Prosjektet går ut på å finne gode tilbod for å gi grunnleggande datakunnskap til innbyggarar og tilsette. Prosjektet går heile 2019 og skal munne ut i ein rapport med tilråding for vidare drift av slikt tilbod i Lesja. 

 

Mange har fått begrensa moglegheit til å møtast, og sjukeheimar og andre offentlege bygg er også stengt for besøkande.

Vi er i gang med å få til ei løysing for videomøter med pårørande via nettbrett på Lesja sjukeheim og Eldres Senter.

Men vi veit at mange som sitt heime med pc eller nettbrett og smarttelefon, også kan ha liten erfaring med slike videosamtalar. 

Kontakt

Ann Kristin Leirmo
Bibliotekar
Mobil 475 19 720
Vigdis Kristin Nedregård
Spesialkonsulent IKT
Telefon 488 95 954
Mobil 488 95 954