Digihjelpen Lesja

Lesja kommune vart innvilga tilskott for 2019 til etablering av eit digitalt lavterskeltilbod med rettleiing for innbyggarar.

Prosjektet går ut på å finne gode tilbod for å gi grunnleggande datakunnskap til innbyggarar og tilsette. Prosjektet går heile 2019 og skal munne ut i ein rapport med tilråding for vidare drift av slikt tilbod i Lesja. 

 

Kurskalender

Kunder forsøkes lurt ved å skremme dem med sperring av konto.

Kontakt

Ann Kristin Leirmo
Bibliotekleiar
Mobil 475 19 720
Vigdis Nedregård
IT-konsulent
Mobil 488 95 954