Alarmtelefon for barn og unge

Etter kl 15:30 kan barn og unge nytte alarmtelefonen  116 111 eller ringe politiet på 112.

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen heile døgnet og er gratis.