Rovvilt og utmark

Miljødirektoratet har fastsatt ny viltforskrift.

Den erstattar fire forskrifter som ble vedtatt i perioden 1997-2004:

  • Skadefellingsforskrifta (Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltartar som gjer skade eller som vesentleg reduserer andre viltartars reproduksjon).
  • Holdforskrifta (Forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegna område, og om jakt på oppdretta utsatt vilt).
  • Innfangingsforskrifta (forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitskapelege eller andre særlige formål).
  • Fallviltforskrifta (forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretaking av dødt vilt).

Forskrifta regulerer skadefelling av dyr som for eksempel gjer skade på avlingar, bygningar eller annen eigendom. Til døme kan bønder som lider store tap av lam til rev sjølv vurdere uttak av bestemte individ.

Her finn du forskrifta

Miljødirektoratet sin informasjon om den nye forskrifta

Kontakt

Kari Anette Slettahaug
Leder Landbruk Lesja og Dovre
Telefon 941 37 135