Webredaksjonen Lesja

Desse har ansvar for publisering av innhold, vedlikehold og utvikling av hjemmesidene for Lesja kommune.  Tjenestene er selv innholdsleverandører og har ansvar for det faglige innholdet og riktige opplysninger fra sitt område. Vi minner om at Tilgjenglighetserklæring og krav til universell utforming skal ligge til grunn ved produksjon av dokumenter, bilder og filmer som skal publiseres på offentlige nettsteder. 

Dette er Web-redaksjon Lesja akkurat nå

Dette er Web-redaksjon Lesja akkurat nå
Medlem Ansvar
Vigdis Nedregård Systemadministrator og redaktør
Martin Vorkinn Redaktør
Monica Øvstedal Redaktør ledige stillinger
Ann Kristin Leirmo Redaktør bibliotekene
Per Dag Hole, kommunedirektør Ansvarlig redaktør