Eierseksjonering

Paragrafene viser til gebyrforskriften for oppmåling, eiendomsseksjonering, byggesak og plan  Forskriften finner du her

§ 4.1 Grunngebyr

§ 4.1 Grunngebyr
Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr
Grunngebyr Per søknad Kr 1.140,-

§ 4.2 Mangelfull søknad

§ 4.2 Mangelfull søknad
Mangelbrev Beregningsenhet Gebyr
Mangelbrev, fra og med det andre mangelbrevet Per påfølgende brev, utover det første Kr 570,-

§ 4.3 Oppretting av eierseksjoner

§ 4.3 Oppretting av eierseksjoner
Oppretting av eierseksjoner Beregningsenhet Gebyr
For én til tre seksjoner Per søknad Kr 9.120.-
Fra tre seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon Kr 1.140.-

§ 4.4 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

§ 4.4 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg
Reseksjonering Beregningsenhet Gebyr
For én til tre seksjoner Per søknad Kr 13.680.-
Fra tre seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon Kr 1.140.-

§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Sletting/oppheving av seksjonert sameie Beregningsenhet Gebyr
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom Per søknad Kr 5.700.-

§ 4.6 Tilleggsgebyr

§ 4.6 Tilleggsgebyr
Tilleggsgebyr Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for befaring Per befaring Kr 3.990,-
Tilleggsgebyr for produksjon av ny plantegning Per plantegning Kr 2.280,-

§ 4.7 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

§ 4.7 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag Beregningsenhet Gebyr
Sak som avvises Per sak Kr 2.280,-
Sak som trekkes før vurdering Per sak Grunngebyr
Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak Per sak Kr 4.560,-
Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker Per sak Kr 4.560,-
Sak som kommunen avslår Per sak Kr 6.840,-

§ 4.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

§ 4.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Timepris Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker Etter medgått tid Kr 1.140,-