Eierseksjonering

§ 4.1 Grunngebyr

§ 4.1 Grunngebyr
Grunngebyr Beregningsenhet Gebyr
Grunngebyr Per søknad Kr 1.140,-

§ 4.2 Mangelfull søknad

§ 4.2 Mangelfull søknad
Mangelbrev Beregningsenhet Gebyr
Mangelbrev, fra og med det andre mangelbrevet Per påfølgende brev, utover det første Kr 570,-

§ 4.3 Oppretting av eierseksjoner

§ 4.3 Oppretting av eierseksjoner
Oppretting av eierseksjoner Beregningsenhet Gebyr
For én til tre seksjoner Per søknad Kr 9.120.-
Fra tre seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon Kr 1.140.-

§ 4.4 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

§ 4.4 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg
Reseksjonering Beregningsenhet Gebyr
For én til tre seksjoner Per søknad Kr 13.680.-
Fra tre seksjoner, tillegg per ny seksjon Per seksjon Kr 1.140.-

§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie
Sletting/oppheving av seksjonert sameie Beregningsenhet Gebyr
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom Per søknad Kr 5.700.-

§ 4.6 Tilleggsgebyr

§ 4.6 Tilleggsgebyr
Tilleggsgebyr Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for befaring Per befaring Kr 3.990,-
Tilleggsgebyr for produksjon av ny plantegning Per plantegning Kr 2.280,-

§ 4.7 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

§ 4.7 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
Varenummer Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag Beregningsenhet Gebyr
Vnr. Y Sak som avvises Per sak Kr 2.280,-
Vnr. Y Sak som trekkes før vurdering Per sak Grunngebyr
Vnr. Y Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak Per sak Kr 4.560,-
Vnr. Y Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker Per sak Kr 4.560,-
Vnr. Y Sak som kommunen avslår Per sak Kr 6.840,-

§ 4.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

§ 4.8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid
Timepris Beregningsenhet Gebyr
Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker Etter medgått tid Kr 1.140,-