Akuttopphald

Akuttopphald på Lesja sjukeheim er opphald der legevakt/fastlege vurderer pasienten til straks å ha behov for døgnkontinuerlig tilsyn, men ikkje treng innleggelse på sjukehus eller øyeblikkelig hjelp seng NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter).

Innan 3 dagar skal det gjerast ei vurdering av kva for tjenester pasienten har behov for vidare.