Søke jobb i Lesja kommune?

Klikk for stort bildeKommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Ledig 100% stilling ved Lesja legekontor, vikariat i eitt år frå 01.06.20. Søknadsfrist: 18. mars 2020. 

Ledig fast 50% stilling i miljøarbeidartenesta frå snarast. Søknadsfrist: 18. mars 2020. 

Vi treng ferievikarar innan helse, omsorg og folkehelse. Søkjarane må ha fylt 18 år på tilsettingstidspunktet. Søknadsfrist: 15. mars 2020. 

Ledig 32% stilling, vikariat frå snarast til ca 31.12.20 i miljøarbeidartenesta. Søknadsfrist: 18. mars 2020. 

Fast 75% stilling i heimesjukepleia ledig frå snarast. Søknadsfrist: 18. mars 2020.

Ledig vikariat som helsefagarbeidar (eventuelt assistent) i 32% stilling frå snarast råd til 31.01.21 på Eldres senter, Lesjaskog. Søknadsfrist: 18. mars 2020. 

Ledig vikariat i 100% stilling på Lesja sjukeheim frå snarast til 31.08.2021. Søknadsfrist: 18. mars 2020

 

Ledig fast 100% stilling for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist: 31.03.2020

Stillingen er fordelt med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja og er organisert i helse- og rehabiliterings-avdelingen i begge kommunene. Vertskommunesamarbeid med èn arbeidsgiver vurderes.