Søke jobb i Lesja kommune?

Kommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Husk også å sjekke knappen Regionale stillingar, der kan det ligge interkommunale stillingar. 

Kjøkkensjef, fast 100 % stilling frå 01.06.23, Lesja helsehus. Søk innan 14.april 23. 

Helsefagarbeidar, fast 75 % st i heimesjukepleia ledig frå 01.05.23. HBO. Søk innan 10.04.23.

Fast 55 % st som aktivitør frå 29.05.23 pt på Eldres senter - Heimebaserte tenester. Søk innan 10.04.23

Helsefagarbeider fast 27 % stilling og 12 % fast helgastilling på Eldres senter; HBO, frå snarest. Søk innan 02.04.23

Utlysning av hjelpepleier, vikariat i 76 % st frå snarest til 1.sept 23 med mulighet for forlenging, Eldres senter; HBO. Søknad innan 02.04.23

Helsefagarbeider/hjelpepleier/assistent, fast 50 % st fra snarest ved Eldres senter; HBO. Søk innen 02.04.23

Tilsetting av sjukepleiarar / vernepleiarar / helsefagarbeidarar, Lesja sjukeheim. Fortløpande tilsetting.

 

Det er behov for tilkallingsvikarar innanfor fleire tenesteområder.