Søke jobb i Lesja kommune?

Klikk for stort bildeKommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Ledig fast 100% stilling frå 01.02.21, Heimebaserte tenester/heimesjukepleia. Søknadsfrist 10. desember 2020.

Helsefagarbeidarar, faste stillingar, 76%, 55%  og 32%, Eldres senter på Lesjaskog. Søknadsfrist for alle stillingane er 10. desember 2020.

Fagarbeidar/assistent, BPA, fast stilling i 42,3% frå 01.01.21 og vikariat i 40% 01.01.21-31.12.21 hos brukar. Søknadsfrist 10. desember 2020

Badevakt (mannleg), Lesja svømmehall, midlertidig i 24% stilling frå snarast 05.01.21-28.05.21. Søknadsfrist 10. desember 2020.

Er du Lesja kommune sin nye teamleder for hjemmebaserte tjenester?

Fast 100% st ledig fra 01.02.2021. Søknadsfrist: 10. desember

Ledig fast 75% stilling som aktivitetsleiar/aktivitør ved Lesja helsehus, dagsenteret, frå 04.01.21. Søknadsfrist er 7. desember 2020.