Søke jobb i Lesja kommune?

Klikk for stort bilde Kommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

OBS: Søknadsfrist 23.04.2019

Vikariatet i 75% stilling er ledig i perioda frå ca 27.05.19 til ca 15.02.20.

Dersom vi ikkje får søkjarar som er utdanna sjukepleiarar, er det aktuelt å tilsette helsefagarbeidar.

Stillinga har 3-delt turnus, med arbeid 3. kvar helg.

Både Eldres senter og Lesjatun er organisert under heimebaserte tenester. 

Eldres senter ligg på Lesjaskog og består av eit felleshus og trygdebustader. Lesjatun ligg på Lesja, rett i nærleiken av Lesja sjukeheim, og består av eit felleshus og trygdebustader.

Ved begge arbeidsplassane har vi behov for tilkallingsvikarar som kan stille på kort varsel ved sjukdom og anna fråvær.

Søknadsfrist er sett til 23. april.