Søke jobb i Lesja kommune?

Kommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Tilsetting av sjukepleiarar / vernepleiarar / helsefagarbeidarar, Lesja sjukeheim. Fortløpande tilsetting.

 

Utlysing, undervisningsinspektør, vikariat i 100 % st i perioda 01.08.22-31.07.23, Lesja skule, stillinga kan på sikt bli fast. Søknadsfrist 26.05.22.

Det er behov for tilkallingsvikarar innanfor fleire tenesteområder.