Søke jobb i Lesja kommune?

Klikk for stort bildeKommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Lesja kommune har størst behov for lærling innan helsearbeidarfag og IKT-servicefag. Dersom vi ikkje får søkjarar til eit eller begge av nemde faga, vil det vere aktuelt å tilsette i B/U-faget og/eller kokkefaget. 

Søknadsfrist: 10. februar 2020

Ledig fast 100% stilling fra snarest.  Søknadsfrist 1. februar 2020. 

Ledig vikariat på Lesjatun i 60% stilling i perioda 12.02.20 - 31.01.21. Søknadsfrist 26. januar 2020. 

Ledig 100% vikariat  på Lesja sjukeheim frå snarast til 31.08.2021. Søknadsfrist 26. januar 2020.