Søke jobb i Lesja kommune?

Klikk for stort bildeKommunen tek berre imot elektroniske søknadar. Aller helst vil vi også ha kopi av CV, attestar og vitnemål vedlagt i søknaden. Dersom du ikkje har vedlegg elektronisk, kan du skanne dei og ettersende på epost til postmottak@lesja.kommune.no

 

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Controller, fast 100% stilling frå snarast, økonomiavdelingen. Søknadsfrist 17. oktober 2021.

Pedagog, midlertidig 57 % stilling, 03.01.22-17.06.22, Lesjaskog skule. Søknadsfrist 15. oktober 2021. 

Miljøarbeidar, fagarbeidar, vikariat i 67,5 % stilling, frå snarast til 17.06.22, miljøarbeidartenesta. Ny søknadsfrist 15. oktober 2021. 

Pedagog, midlertidig 57 % stilling, 03.01.22-17.06.22, Lesjaskog skule. Søknadsfrist 1. oktober 2021

Fagarbeidar B/U, midlertidig 80% stilling, frå snarast til 15.08.22, Lesja barnehage. Søknadsfrist 27. september 2021. 

Tilkallingsvikarar i Lesja barnehage og Lesjaskog friluftsbarnehage frå snarast. Søknadsfrist 27. september 2021. 

Svømmehallen Lesja

Badevakt (mannleg), Lesja svømmehall, fast 24 % stilling frå snarast og inntil 15 % stilling frå 04.01.22. Ny søknadsfrist 15. oktober 2021.