Nyheter og ting på gang

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor.

Vi arbeider for å sikre eit heilheitleg kulturtilbod for  innbyggarane i Lesja - med fokus på barn og unge. Vårt hovudmål: "Kulturen og kulturarven i Lesja har ein eigenverdi som vi skal ta vare på og utvikle – men samtidig kunne utfordre gjennom møte med andre kunst- og kulturuttrykk."

 

iskrystall

Livsløpsstyret bestemte i møte 30. oktober at Lesja kommune sin kulturpris for 2018 tildeles Audun Høgbrenna.

Babysang, bilde

Mandag 24. sept og 1.okt kl. 11.00

kaffilars

Prisen blir delt ut ein gong i året, så sant ikkje Livsløpsstyret fastset noko anna.

Med sjela i fela - plakat

Ei framsyning om felespelar og folkemusikar Magne Bø.

Lesja kulturhus, fredag 23. februar, kl. 20.00

Utgard i Lom, laurdag 24. februar, kl. 19.00

Man tager 20 egg

Teater Innlandet i Lesja kulturhus den 7. februar kl. 19:00

Les meir om framsyninga her

ukm2018

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer

Bjørg Nordset

 

Livsløpsstyret bestemte i møte 20. november at Lesja kommune sin kulturpris for 2017 tildeles Bjørg Nordset. Kulturprisutdelinga vil foregå i Lesja kulturhus laurdag den 13. januar kl. 16.00. Det kjem meir informasjon om programmet på nyåret.

KORPS Silje og Emil

Lesja kulturhus, laurdag 18. november kl. 19.00