Nyheter og ting på gang

Kulturavdelingen i Lesja kommune ligg under sektoren Oppvekst/Kultur og består av oppvekst- og kultursjef, kulturkonsulent og kulturskulerektor.

Vi arbeider for å sikre eit heilheitleg kulturtilbod for  innbyggarane i Lesja - med fokus på barn og unge. Vårt hovudmål: "Kulturen og kulturarven i Lesja har ein eigenverdi som vi skal ta vare på og utvikle – men samtidig kunne utfordre gjennom møte med andre kunst- og kulturuttrykk."

 Livsløpsutvalget bestemte i sitt møte torsdag 14. november at kulturprisen for 2019 skal gå til Revygruppa for deres innsats gjennom mange år med revyforestillinger på Friheim. 

  

Prisen blir delt ut ein gong i året, så sant ikkje Livsløpsstyret fastset noko anna.

Lesja kulturhus, 8. april kl. 18.00

For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja.

Kommunane inviterer alle frivillige lag og foreiningar i Lesja og Dovre til eit inspirerande kurs om tilskot og "Tilskuddsportalen".

Lesja kommune og Dovre kommune har fatta vedtak om å abonnera på "Tilskuddsportalen". Portalen har tilgang på over 1500 tilskotsordningar og er eit verktøy for å finne tilskot og støtte til gode prosjekt. Det er gratis for lag og foreiningar i Lesja kommune å bruke portalen - og den kan brukes til å:

  • Finne tilskot å søke på
  • Lese siste nytt om tilskot
  • Dele informasjon og lære av kvarandre
  • Ta i mot viktig informasjon frå kommuna
  • Få eit månadleg nyheitsbrev med tips om nye tilskot

Tid: Onsdag 20. februar kl. 19.00- 21.00

Stad: Dovre Ungdomsskole på Dombås, i auditorie.

 

 

 

Laurdag 26. januar kl. 15.00.

Livsløpsstyret bestemte i møte 30. oktober at Lesja kommune sin kulturpris for 2018 tildeles Audun Høgbrenna.

Til glede for alle glade brukere av treningsrommet, har det nå blitt kjøpt inn en ny tredemølle.

Vil du vera med?? Helga 15. og 16. februar brakar det laus med ung kultur i storstova Otta kulturhus! Påmeldinga starta den 1. november og er ope fram til den 15. januar.