Heimebaserte tenester i Lesja

Kommuner har ansvar for å sørge for gode og forsvarlege helse- og sosialtenester til alle som treng det, uavhengig av alder eller diagnose.

Satsar for eigenbetaling innan helse og omsorg

Kontakt

Marit Nyløkken
Leiar heimebaserte tenester
Telefon 61 24 42 18