Kontakt

Marit Nyløkken
Avd.leder heimebasert
Telefon 917 66 711
Mobil 917 66 711
Sentralbord Lesja sjukeheim
Telefon 61 24 42 20