Kontakt

Sentralbord Lesja sjukeheim
Telefon 61 24 42 20
Vakttelefon Heimebasert omsorg
Telefon 481 97 906