Prisoversikt for dei vanlegaste tenestene

Born under 16 år er gratis.

Automatisk frikort er innført, og tak for frikort er pr 2024 kr. 3.165,-.

Medisinsk forbruksmateriell som bandasjer, utstyr ved gynekologiske undersøkingar etc blir belasta pasienten, sjølv om pasienten har frikort.

E- konsultasjon/telefonsamtale med lege har samme pris som vanleg konsultasjon

Merk at vi har fått ny betalingsautomat som berre godtek kort eller Mobilbank inkl Vipps (ikkje kontantar)

Prisar ved Lesja legekontor

Prisar ved Lesja legekontor
Prisoversikt tenester Eigendel Attestar Anna
Konsultasjon hjå allmennlege 170,-
Konsultasjon hjå spesialist 224,-
Konsultasjon hjå turnuskandidat 170,-
Enkel pasientkontakt 61,-
Førarkort klasse 1 600,-
Førarkort klasse 2 og 3 800,-
Fosterheim/adopsjon 600,-
Politiskule 1.100,-
Luftfart/fallskjermhopparar 1.200,-
Skolefraværsattest 150,-
Legeerklæring ved søknad om TT-kort 250,-
Tak for frikort er pr 2024 3. 165,-
E-konsultasjon og telefonsamtale med lege: Samme pris som vanlig konsultasjon 170,-