Prisoversikt for dei vanlegaste tenestene.

Gjeld frå 1.juli 2018.

Merk at: 

  • Born under 16 år er gratis.
  • Automatisk frikort er innført frå 1.juni 2010. Tak for frikort 2018 er kr. 2258,-.
  • Utstyr og materiale som ikkje omfattast av frikortordninga må betalast av pasienten
  • Medisinsk forbruksmateriell som bandasjer, utstyr ved gynekologiske undersøkingar etc blir belasta pasienten, sjølv om pasienten har frikort.
  • Vi har betalingsautomat som tek kort, kontant eller du kan velge å få faktura.

 

Prisar ved Lesja legekontor

Prisar ved Lesja legekontor
Prisoversikt tenester Eigendel Attestar Anna
Konsultasjon hjå allmennlege 155
Konsultasjon hjå spesialist 204
Konsultasjon hjå turnuskandidat 155
Enkel pasientkontakt 111
Førarkort over 75 år 280
Førarkort under 75 år 375
Fosterheim/adopsjon 200
Politiskule 650
Luftfart/fallskjermhopparar 800
Utskrift av journal 85