Prisoversikt for dei vanlegaste tenestene

Prisane gjeld frå 1. januar 2023

Merk at: 

  • Born under 16 år er gratis.
  • Automatisk frikort er innført, og tak for frikort er pr 2023 kr. 3.040,-.
  • Utstyr og materiale som ikkje omfattast av frikortordninga må betalast av pasienten
  • Medisinsk forbruksmateriell som bandasjer, utstyr ved gynekologiske undersøkingar etc blir belasta pasienten, sjølv om pasienten har frikort.
  • E- konsultasjon/telefonsamtale med lege har samme pris som vanleg konsultasjon
  • Merk at vi har fått ny betalingsautomat som berre godtek kort eller Mobilbank inkl Vipps (ikkje kontantar)
Illustrasjonsfoto av betalingsterminal - Klikk for stort bilde
Illustrasjonsfoto for betalingsmåtar som Visa, Mastercard, Vipps, Google Pay, Bank accept, ApplePay og FitbitPay - Klikk for stort bilde

Prisar ved Lesja legekontor

Prisar ved Lesja legekontor
Prisoversikt tenester Eigendel Attestar Anna
Konsultasjon hjå allmennlege 160,-
Konsultasjon hjå spesialist 212,-
Konsultasjon hjå turnuskandidat 160,-
Enkel pasientkontakt 59,-
Førarkort over 75 år 600,-
Førarkort under 75 år 600,-
Fosterheim/adopsjon 550,-
Politiskule 1.100,-
Luftfart/fallskjermhopparar 1.200,-
Utskrift av journal 59,-
Skolefraværsattest 150,-
Legeerklæring ved søknad om TT-kort 250,-
Tak for frikort er pr 2023 3. 040,-
E-konsultasjon og telefonsamtale med lege: Samme pris som vanlig konsultasjon