Ergoterapi

Lesja kommune har ansatt Lene Pettersen som ny ergoterapeut fra 01.03.23. Ergoterapeuten har samme telefonnummer som før: 941 36 587

Viktige område for tenesta er:

  • Formidling av tekniske hjelpemiddel
  • Individuell opptrening/vedlikehaldstrening
  • Arbeidsplasstilrettelegging
  • Ansvar for kommunalt hjelpemiddellager
  • Syns- og hørselskontakt
  • Deltar i Demensteamet i informasjonen om ergoterapitjenesten

Kontakt

Lene Pettersen
Ergoterapeut
Mobil 941 36 587