Ergoterapi

Ergoterapeuten har kontor på Lesja sjukeheim. På onsdagane kvar veke + på fredagar i partallsveker.

Dei som treng tilrettelegging i heim, på skule/arbeidsplass og/eller opptrening for å kunne meistre kvardagen på eigne premissar, vil få hjelp.

Viktige område for tenesta er:

  • Formidling av tekniske hjelpemiddel
  • Individuell opptrening/vedlikehaldstrening
  • Arbeidsplasstilrettelegging
  • Ansvar for kommunalt hjelpemiddellager.

Kontakt

Eva Halgunset
Ergoterapeut
Mobil 941 36 587