Ergoterapi

Lesja kommune har fra 01.07.22 ikke ergoterapeut. Kommunefysioterapeutene på Lesja helsehus vil ivareta de viktigste oppgave i påvente av at ny ergoterapeut blir tilsatt. Telefon 468 13 934 / 977 49 174.

Dei som treng tilrettelegging i heim, på skule/arbeidsplass og/eller opptrening for å kunne meistre kvardagen på eigne premissar, vil få hjelp.

Viktige område for tenesta er:

  • Formidling av tekniske hjelpemiddel
  • Individuell opptrening/vedlikehaldstrening
  • Arbeidsplasstilrettelegging
  • Ansvar for kommunalt hjelpemiddellager.