Kva kan vi hjelpe med?

 • Svangerskapskonsultasjoner, ammerettleiing
 • Heimebesøk innan to veker  til nyfødde.
 • Samtaler med mødre etter fødsel/EPDS
 • Spedbarns-og barneundersøkingar 0-6 år
 • Vaksinasjon etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Barselgrupper som fortset som sjølvstyrte nettverksgrupper (Ikkje ein lovpålagt teneste)
 • Utvida oppfølging av premature barn
 • Skulehelseteneste. Barn, unge, foreldre og lærarar  kan ta kontakt med helsesjukepleier.
 • Samtaler med barn
 • Syn og hørselstest.
 • Foreldrerettleiing/PMTO
 • COS-p/trygghetssirkelen, foreldrerådgjeving individuelt eller i gruppe
 • Prevensjonsrettleiing
 • Reisevaksinering. 
 • Smittevern.
 • Barseltrim ved fysioterapeut inkl fyrstehjelpskurs med lege.
 • Vi leier ut bilstolar og brystpumpe.

Vi mottek fødselsmelding fra sjukehuset der barnet er fødd. Denne blir sendt frå sjukehuset ved utreise. Så snart vi har motteke  fødselsmeldinga tek vi kontakt for å tilby heimebesøk. Du kan gjerne ta kontakt sjølv også når du er heime igjen fra sjukehuset.

 • Foreldrerettleiing/PMTO

Opplev du at barnet ditt er negativt, grenseutprøvande og sint? Er det vanskeleg å finne ut korleis du kjem vidare? Kanskje kan PMTO foreldrerettleiingsmetode vere til hjelp for deg/dykk.

 • COS-p/tryggheitssirkelen, foreldrerådgjeving individuelt eller i gruppe

Kurset gjev foreldre ei felles forståing for kva barnet deira treng og korleis møte vanskele

Ein metode der du blir meire bevisst på kva signal barnet sender deg om sine behov og korleis du møter desse behova. Målet er her å få tryggare barn. Tryggheit er viktig for ei god psykisk helse.