Kva kan vi hjelpe med?

 • Svangerskapskonsultasjoner, ammerettleiing
 • Heimebesøk innan to veker  til nyfødde.
 • Samtaler med mødre etter fødsel/EPDS
 • Spedbarns-og barneundersøkingar 0-6 år
 • Vaksinasjon etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Barselgrupper som fortset som sjølvstyrte nettverksgrupper (Ikkje ein lovpålagt teneste)
 • Utvida oppfølging av premature barn
 • Skulehelseteneste. Barn, unge, foreldre og lærarar  kan ta kontakt med helsesjukepleier.
 • Samtaler med barn
 • Syn og hørselstest.
 • Foreldrerettleiing/PMTO
 • COS-p/trygghetssirkelen, foreldrerådgjeving individuelt eller i gruppe
 • Prevensjonsrettleiing
 • Reisevaksinering. 
 • Smittevern.
 • Barseltrim ved fysioterapeut inkl fyrstehjelpskurs med lege.
 • Vi leier ut bilstolar og brystpumpe.

Vi mottek fødselsmelding fra sjukehuset der barnet er fødd. Denne blir sendt frå sjukehuset ved utreise. Så snart vi har motteke  fødselsmeldinga tek vi kontakt for å tilby heimebesøk. Du kan gjerne ta kontakt sjølv også når du er heime igjen fra sjukehuset.