Gjeldsrådgjeving

Har du økonomiske problem?

Søk råd tidlegast råd!

Kontakt økonomirådstelefonen i NAV - 800 45353

Dei aller fleste har gjeld. Får du vanskar med å betale gjelda, er det viktig å søke hjelp i tide - hvis ikkje vil problema berre halde fram med å vekse.

  • Rådgjevinga kan for eksempel vere hjelp til å sette opp budsjett og dermed finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene - eventuelt råd om kva du bør gjere for å få balanse i budsjettet.
  • Rådgjevinga kan også bestå av å ta kontakt med kreditorar - dei du skylder pengar - for å komme fram til ein avtale om nedbetaling av gjelda.
  • Hjelp til å søke gjeldsordning.

Kommunen har plikt til å tilby økonomisk rådgjeving til innbyggarane sine. Rettleiing/økonomisk rådgjeving er gratis.

Meir info på nav.no/Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning eller ta kontakt med NAV Lesja-Dovre på tlf. 55553333 eller 800 45353 (økonomirådstelefonen)