Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke lesja.kommune.no. Derfor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte god tilgjengelegheit

  • Følgje forskrift om universell utforming av IKT
  • Følgje retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
  • Halda oppe og vidareutvikla ein tilgjengeleg nettstad
  • Sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet)
     

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelighet! Send oss ei melding i dette kontaktskjemaet

Sjå også Lesja kommune si tilgjengelegheitserklæring

 

Ansvarleg for nettstaden

Ansvarleg for nettstaden er kommunedirektør, Per Dag Hole
Redaktørar for nettstaden og digitale kanalar er Vigdis Nedregård og Martin Vorkinn
Tilbakemeldingar kan sendast til web@lesja.kommune.no