Søknad om barnehageplass fra og med hovedopptaket 2020

Fra og med barnehageopptaket 2020 (hovedopptak) vil søknad om barnehageplass i Lesja kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Det gjelder om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. Her finner du informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass.

Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden i foresattportalen i Visma Flyt Barnehage. Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgende trinn, hvor foresatte må legge inn informasjon:

 1. Opplysninger om barnet
  1. Fødselsnummer

  2. Navn

 2. Kontaktopplysninger om foresatte

  1. Relasjon til barnet
  2. Mobiltelefonnummer
  3. E-postadresse
  4. Legg evt. til medsøker
 3. Velg barnehage
  1. Ønsket oppstartsdato
  2. Barnehager i prioritert rekkefølge
  3. Plasstype
 4. Andre opplysninger
  1. Morsmål
  2. Opptakskriterier barnet oppfyller
  3. Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
  4. Andre relevante opplysninger
 5. Kontrollskjema
  1. Kontroll av opplysninger i søknad
  2. Innsending av søknad

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til

Hovednummer til barnehagane
Barnehage Telefonnummer
Lesja barnehage 468 83 205
Lesjaskog friluftsbarnehage 916 96 245

 

Lykke til!

Med vennlig hilsen Lesja kommune