Dugnadsfiber

Dugnadsfiber er ein alternativ måte å bygge fiber på. Utbygging kan skje på to måtar:

 • Eit to-parts spleiselag mellom Eidsiva bredbånd og grendelaget/hytteforeninga
 • Eit tre-parts spleiselag der den aktuelle kommunen også er involvert (pådrivar, koordinator eller prosjektstønad)

Ei eldsjel sjekkar interessa i eige nabolag og er drivkrafta for gjennomføringa. Du har lokalkunnskap og står for gjennomføring og koordinering av møter i grendelaget/hytteforeninga. At fleire går saman aukar sjansen for at leverandørar bygg ut fiber der du bur! Kommunen kan stå for kartlegging av ønsker og behov i utvalgte områder, der resultatet kan nyttast overfor utbyggar. 

Eldsjela sine oppgåver kan være:

 

 • Å være drivkrafta for gjennomføringa fra A-Å
 • Definere område for utbygging
 • Ha lokal kunnskap i planlegging av fibertrasear
 • Koordinere med grunneigarar
 • Koordinere skogrydding
 • Innkalle og gjennomføre møter
 • Oppnå salgsmål

Er du ei typisk eldsjel? 

 1. Last ned og les håndboken
 2. Les rettleiing for registrering på norgeskart.no
 3. Registrer deg