Næringsarealer Lesjaverk

Det er for tiden ingen uutnyttede næringsarealer på Lesjaverk. Det ligger likevel et potensiale i å fortette på eksisterende eiendommer.

Artikkelliste