Status prosjekt

Her vil vi legge ut oppdateringar på utbyggingsprosjekt vi i kommunen kjenner til. Vi gjer merksam på at leverandørar kan planlegge og gå i gang med prosjekt utan at vi er varsla om det. 

Vi ønsker sjølvsagt at vi skal kjenne til det som skjer, ikkje minst slik at vi kan får til samarbeid om ny infrastruktur, god utnytting av det eksisterande og samordning av dei ulike områda. 

Nord-Gudbrandsdalen fikk i 2021 tildelt støtte for utbygging av bredbånd i tre av kommunene i regionen; Dovre, Lesja og Vågå.

I Lesja er det i dag tre pågående bredbåndsprosjekt: Lesja-Lesjaverk, Joramo-Lesja og Rånå. Utbygger i det første er HomeNet og i de to siste er det Eidsiva Bredbånd som skal bygge.

BraCom overtar for Brunbjørn på prosjektene i Nord-Gudbrandsdal. De neste par ukene brukes til å legge en ny fremdriftsplan. 

Her er oppdatert informasjon fra HomeNet om videre fremdrift i prosjektet.

 

Prosjektet som Lesja kommune har med HomeNet AS om fiberutbygging er godt i gang. Salget er kommet langt og nå er også arbeidet med graving startet mange steder.

 

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LESJASKOG TIL LESJAVERK bygges ut av Oneco. Her kommer siste statusrapport. Vi er lovet ny oppdatert rapport før sommerferien. 

Informasjon til innbyggere i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, og Lom om utbygging av fibernett. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal søkte i 2019 og 2020 Nkom og fylkeskommunen om støtte til utbygging av høyhastighets bredbånd i kommunene i regionen. 

Utbygging i områdene har vært lagt ut på anbud, og kommunene i tett samarbeid med Regionrådet, har nå valgt HomeNet som utbygger.

Det er området frå Lesjaverk til Lesja sentrum som no står for tur. Prosjektet fekk innvilga NKOM-midlar i 2019. 

Statusrapport pr 22.10.2021.

Eidsiva sier seg lei for å melde forsinkelse i fiberutbyggingen. Covid 19 satte oss tilbake og det kom nytt regelverk i forhold til kvalitet på høyspent master og lavspent stolper

Stortinget har løyvd 150 millionar kroner ekstra i støtte til breibandsutbygging. Det gir ein samla sum for 2020 på omlag 406 millionar kroner i statlege midlar til utbygging av breiband i område av landet som ikkje er kommersielt lønsame å byggje ut.