Familieråd

Et møte mellom en familie, dets private nettverk og eeller flere offentlige instanser kan være et familieråd.

Her skal familien og nettverket komme fram til Familiens plan som først og fremst skal bidra til at barnets eller ungdommens situasjon blir bedre. Det er gode erfaringer i bruk av familieråd, både for barn og ungdom i mange ulike barnevernssaker.

Familieråd er en bestemt metode der barns og ungdoms medvirkning kommer klart fram i saker som gjelder dem selv.

Stikk gjerne innom for brosjyrer om familieråd.