Publisert 03.01.2020

UKM norddalen arrangeres i Otta kulturhus fredag 31. januar og laurdag 1. februar  2020. All ungdom mellom 10 og 20 år kan vere med! 

Publisert 30.12.2019

Frå 1. januar 2020 vil Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS stå for tøming av septik i kommunen.

Kontaktinfo til Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS
Kontaktinfo til Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS
Gudbrandsdal Miljø og Entreprenør AS Kontaktinfo
Sentralbord 99 49 20 00 - 95 03 83 00
Vakttelefon 99 49 20 00
e-post post@gmiljo.no

 

Publisert 19.12.2019

  Regionrådet har for 2020 bevilget 600.000 til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert
næringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1.februar.

Informasjon for søkjarar (PDF, 182 kB)

Publisert 10.12.2019

Lesja kommune og Marijampole kommune takkar for alle bidrag i samband med "Julegåveaksjonen 2019"! Representantar for Lesja ungdomsråd og Lesja kommune overleverte sist helg julegåvene i Marijampole.   

Publisert 03.12.2019

 

Du kan melde deg på arrangementet her

 

 Lesja Bulldozerlag AS har fått Lesja kommune sin næringspris for 2019.  Prisen blir offisielt tildelt under eit arrangement i Lesja kulturhus torsdag den 12.12.2019 kl 19:00.  

Publisert 02.12.2019

  Lesja kommune har lenge hatt status som "trafikksikker kommune".  No er kommunen resertifisert for ei ny periode.

Publisert 29.11.2019

 Alle foreldre, føresette, Lesja ungdomsråd, ordførar, politikarar, og tilsette i barnehagar og skular er velkomne til temakveld; "Trygt og godt barnehage- og skulemiljø for alle ungar og skuleelevar i Lesja"

Onsdag 4. desember kl. 19:00

Lesja kulturhus

Arrangør: Lesja kommune

 

Publisert 29.11.2019

Den fine tradisjonen med at barnehagebarn og skulebarn i Lesja har gjeve julegåver til barn i Marijampole blir vidareført også i år.  Julegåveaksjonen for 2019 er i gang.  Informasjon om årets aksjon er sendt ut til skulane og barnehagane. Denne informasjonen blir også lagt ut på heimeside og kommunens facebookside. Siste frist for å levere gåver på skulane og i barnehagane vil bli måndag 2. desember.  Også i år kan du Vippse ei julegåve til  138997.  Den 4. desember reiser representantar frå ungdomsrådet og kommunen over til Marijampole for å overlevere gåvene.  

Publisert 29.11.2019

Tilskot frå kommunalt viltfond

Det kan no søkast om tilskot frå Lesja kommune sitt kommunale viltfond, for tiltak som fremmar viltforvaltning, kunnskap om viltet, jaktorganisering mm.

Søknad sendast til Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja, eller postmottak@lesja.kommune.no

Søknadsfrist 30.des 2019. meir informasjon ligger på kommunen si heimeside. https://www.lesja.kommune.no/tenester/natur-og-miljo/viltforvalting/viltfond/

 

Lesja kommune søker personell til fallviltarbeid

Kommunen har ansvar for å organisere og administrere fallviltarbeid, og utlyser 4-5 engasjement i fallviltgruppa for Lesja kommune. Dei som vert vald skal utføre ettersøk, avliving og ivaretaking av dødt vilt. Fallviltgruppa skal dekke heile Lesja kommune med ein 24 timars døgnberedskap alle dagar.

 

Lesja kommune søkar personar med følgande kvalifikasjonar:
- Busett i Lesja kommune eller i straks nærleik av kommunen.
- Registrert i jegerregisteret, og avleggar og består årleg skyteprøve for storvilt.
- Kompetanse innan jakt, ettersøk og slakting.
- Disponerer eigen jaktrifle med kaliber godkjend for storviltjakt.
- Disponerer eigen bil.
- Arbeidssituasjon som tillatar stor fleksibilitet med utrykking.

 

Kommunen vil legge vekt på om søkar er godkjend ettersøksekvipasjar med hund, søkarens eignaheit og bustad i forhold til behovet i kommunen. Dei som er engasjert i fallviltnemnda er forsikra når dei er ute på fallviltoppdrag.

Søknadsfrist 10. desember.

Søknad sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller
Lesja kommune; Postboks 53, 2665 Lesja.

 

Tilskot til løypekøyring og andre vinteraktivitetar, 2019/2020

Ny søknadsomgang for tilskot til løyper og vinteraktivitet med meir i vinteren 2019/2020. Retningslinjene er revidert av forvaltningsutvalet i sak 72/17 den 7.nov 2017.

Retningslinjer, søknadsskjema og innrapportertingsskjema ligg vedlagt.

 

Søknadsfrist er 5.desember 2019. Søknadsskjema må nyttast, og sendast til postmottak@lesja.kommune.no eller Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja.

 

Ved spørsmål ta kontakt med miljørådgjevar.

Publisert 29.11.2019

 Kontoret har stengt tirsdag den 3.desember.

Henvendelser til NAV kan også gjøres via nav.no

eller på tlf. 55 55 33 33

Nødhjelp i henhold til Sosialtjenesteloven tlf. 55 55 33 33 (tastevalg 1)

Kontoret har åpent torsdag den 5. desember 2019 fra kl.10.00-14.00

 

Med vennlig hilsen

NAV Lesja-Dovre