Publisert 11.12.2018
Stillingssleppet 2018

I dag 11. desember, er det nytt stort stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal. Årets slepp er det klart største så langt, med over 160 ledige stillingar. Målet med Stillingssleppet er å vise at Nord-Gudbrandsdal har mange gode stillingar. 

Du finn meir info på sida https://www.komtiloss.no/

 

 

Publisert 04.12.2018
Norges beredskap_brosjyre

For å styrke beredskapen i samfunnet oppmodar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle til å vere budd på å klare seg sjølv i tre dagar. Denne veka får du ein brosjyre i posten med konkrete forslag til kva du bør ha i huset. Kva gjer du om strømmen vert borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, eller det ikkje er vatn i springen? Sjølv om Noreg er eit av verdas tryggaste land, og alt tyder på at vi også vil vere det i framtida, er det lurt å vere førebudd om noko uventa skulle skje.

Publisert 03.12.2018
kommunenisse

Lesja kommune ønskjer alle innbyggjarar, hyttefolk og tilreisande ei god og fredfull julehøgtid i Lesja. 
Vi held stengd jule- og nyttårsaftan, men det blir ope for publikum etter disse tidene i romjula: 

Publisert 28.11.2018
Glade barn med julegåver

I år er det 25 år sidan Lesja-samfunnet for fyrste gong ga julegåver til barn  i Marijampole.

 

Publisert 27.11.2018
Svømmehallen Lesja

Lesja svømmehall vil halde stengt grunna teknisk feil på anlegget og opnar tidlegast  i januar 2019. Vi kjem tilbake med meir informasjon seinare.

Publisert 01.11.2018
Regionrådet NG

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal arrangerer foreldrekveld omkring dette temaet 

på Regionkontoret, Otta

måndag 19. november kl 19:00

Påmelding Lesja: 
Aasta K. Bjorli Bjølverud tlf 468 13 934

Publisert 01.11.2018

Er du under 40 år, ammande eller har heimebuande born? Då tilrår Statens strålevern at du har jodtablettar heime.  Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene. 

   Publisert 31.10.2018
   iskrystall

   Livsløpsstyret bestemte i møte 30. oktober at Lesja kommune sin kulturpris for 2018 tildeles Audun Høgbrenna.

   Publisert 25.10.2018

   Lesja kommune minner om at det ikkje er tillate å spreie husdyrgjødsel på snødekt mark! Dei siste dagane har forvalting- og utviklingsavdelinga kome over fleire alvorlege tilfelle av ulovleg spreiing av husdyrgjødsel. I enkelttilfelle har gjødselspreiinga ført til avrenning til vassdrag, noko som gjev grunnlag for streng reaksjon. Alvorlege brot blir behandla etter forureiningslova. Det er "eigaren" av husdyrgjødsla som har ansvar for å syte for at riktig mengde gjødsel blir spreidd på godkjent spreieareal, i samsvar med gjødslingsplan og gjødselvareforskrift.   Det er også å forvente at profesjonelle aktørar (entreprenørar) som spreier møkk har sett seg inn i gjeldande regelverk.