Publisert 02.04.2020

 Lesja kommune skal velje meddommarar til Nord-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett og jordskifteretten.  Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer som veljast av fylkeskommunen.

Publisert 26.03.2020

Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2020- 2021. Søknadsfrist 1. mai 2020. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Publisert 25.03.2020

ALL INFORMASJON VIL NÅ BLI KANALISERT GJENNOM BEREDSKAPSSENTERET- SE FANE ØVERST PÅ NETTSIDEN HER

Publisert 25.03.2020

På grunn av pålegg frå myndigheitene om hytteforbud knytt til korona-pandemien, vil ikkje Dalsidevegen bli brøytt denne påska.

 

Publisert 25.03.2020

Noen gode råd fra politiet til deg som sitter på hjemmekontor i disse dager. 

Publisert 20.03.2020

Vi er i en krevende tid som også medfører ekstra belastning på helsetjenesten. Vær og føre skifter fort, og vi anbefaler alle å ta noen forhåndsregler spesielt på glatt holkeføre!

Publisert 16.03.2020
Ordførar

     

Publisert 13.03.2020

For å førebyggje spreiing av koronaviruset er biblioteka i Lesja stengde til over påske (13.03.-13.04.).

I denne perioden tek vi ikkje imot innleveringar med unntak av fjernlån. Lånetida vil bli utvida og det blir ikkje sendt ut purremeldingar.  Hugs at de  kan låne bøker i appen BookBites.

Bokleik er òg avlyst (sjekk kalender)!

Publisert 10.03.2020

Kommunelegen har i dag bestemt at svømmehallane ved Lesja og Lesjaskog skule er stengt frå og med i dag og til over påske. Dette for å redusere faren for spredning av koronaviruset. 

Publisert 09.03.2020

 Pressemelding:

DET ER MED TUNGT HJERTE VI MÅ UTSETTE DEN PLANLAGTE LANDBRUKSMESSEN PÅ LESJA