Publisert 28.09.2022

Årets beitesesong har vært krevende for mange beitebrukere i Nord-Gudbrandsdalen. Kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre ønsker derfor å arrangere en motivasjonstur slik at sauebrukere fra hele regionen kan møtes, dele erfaringer med hverandre og få felles opplevelser. Det overordna målet med turen er et ønske om å gi motivasjonsdrypp til ei næring som er betydningsfull for kommunene.  

Publisert 26.09.2022

Lesjingene Eli & Håkon Kirkestuen og Egil Ulateig underholder på Dovre og på Hundorp i oktober. 

Publisert 23.09.2022

Lesja legekontor ønsker å oppfordre alle kvinner i aldersgruppen 25 – 69 år til å sjekke seg for livmorhalskreft. 

Drop -in  for celleprøve tirsdag 4. oktober 2022 kl 16 – 18 

  

Publisert 21.09.2022

Her finner du oppdatert informasjon om oppfriskningsdose 

 

Publisert 20.09.2022
Publisert 20.09.2022

Aktører som vil motta jord- og steinmasser for deponi- og utfyllingsformål må fra nå av søke om tillatelse etter forurensningsloven.

Publisert 02.09.2022

 Dagsturhytta Innlandet skal opp på toppen av Rånåkollen. Og hytta trenger et navn! Hva mener du at det nye turmålet skal hete? Send inn ditt forslag her innen 1. oktober

Publisert 02.09.2022

I kommunestyremøte 01.09.22 fikk disse tre lærerne overrakt KS hedersmerke for lang og tro tjeneste.

Publisert 01.09.2022

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Publisert 31.08.2022

 

Ber om at observasjonar av uaktsamt hundehald vert dokumentert og varsla til Lesja kommune.