Publisert 03.03.2021

Lesja ungdomsråd har i sitt budsjett kr 10 000,- som kan fordelast på barne- og ungdomstiltak i Lesja kommune. Jamfør § 2. i ungdomsrådets vedtekter.

Lesja ungdomsråd ynskjer å fordele desse midlane i løpet av april-mai 2021.

Publisert 01.03.2021

 Vi har bytta til ny løysing for elektroniske søknader i samband med at vi skifta sak- og arkivsystem. Det er ei oppgradering til ny versjon av den vi brukte tidlegare, og du finn lenker på same stader som før.

Publisert 01.03.2021

Landbrukskontoret har produsert eit nytt infoskriv. Du finn infoskrivet her (PDF, 497 kB)

Av innhaldet kan nemnast:

 • Covid- 19 og timeavtaler.
 • Produksjonstilskudd del 1
 • Kommunalt tilskudd til landbruksformål (Lesja)
 • Gjødslingsplanlegging
 • SMIL-midler
 • IBU–midler/Innovasjon Norge
 • Gårdskart og seterarealer
 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Info om nedfalte telefonkabler
 • Skogbruksplan – refusjon fra skogfond
 • Skog- og landbruksveger – kjøving
 • NMSK-tilskudd skogbruk
 • Info om avfallshandtering
 • Plastaksjon
 • Torv
 • Velferdsordninger
 • Om søknadspliktige tiltak
 • Skrantesyke – Chronic wasting disease
 • Nedkjemping av fremmedplante – Blåleddved
 • Kommunedelplan for naturmangfold i 2021
 • Sesongarbeidskraft i landbruket
 • Aktuelle frister/datoer
 • Nye roller
 • Staben ved landbrukskontoret
 • Mulighet for å hente infoskriv på kommunehusene
Publisert 25.02.2021

Alle faste eiendommer i Lesja kommune får f.o.m. skatteåret 2021 utskrevet eiendomsskatt. Eiendomsskatten skrives ut etter regler i eiendomsskatteloven. Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2021 til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 7 promille for øvrige eiendommer, uten bruk av bunnfradrag.

Skattesedler som viser beregnet takst og eiendomsskatt blir sendt til eierne i slutten av februar.

Skatteliste som inneholder eiendommenes takst, skattegrunnlag, skattesats og årlig eiendomsskatt vil ligge ute til offentlig ettersyn på Kommunehuset i 3 uker fra 26. februar 2021. Du kan også se listene her

Alle eiendommer er besiktiget og eiendomsskattetaksten er fastsatt i tråd med sakkyndig nemnds retningslinjer for taksering.

Publisert 18.02.2021

 

Publisert 17.02.2021

Statsforvalteren lyser ut tilskuddsmidler til sårbare eldre - søknadsfrist 31.03.21.

 

Publisert 11.02.2021

  Livsløpsutvalet vedtok i sitt møte den 8.2.2021 at Lesja historielag blir tildelt kulturprisen for 2020.

Prisen er på kr 10.000.

Lesja kommune gratulerer prisvinnarane!

Publisert 03.02.2021

Smittestatus og informasjon fra Lesja kommune

  

Publisert 28.01.2021

Det kan vera vanskeleg å navigere i jungelen av tilskottsordningar til næringslivet. Her er nokre av ordningane med søknadsfrist i nær framtid.

Publisert 27.01.2021

Her finner du status og oppdatert informasjon om koronavaksine i Lesja kommune