Publisert 21.01.2022

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.
Søknadsfrist 1. februar 2022.
Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv
Mer om ordningen 
Her er lenke til en Facebook-artikkel om ordningen
Kontaktpersoner i Fylkeskommunen for denne ordningen er:
Tuva Eiklid, Rådgiver friluftsliv, tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no 992 73 740

Kari Nilssen, Seksjonssjef idrett og friluftsliv, kari.nilssen@innlandetfylke.no 48 07 43 27
 

Publisert 21.01.2022

Det kan årleg søkast om tilskot frå Lesja kommune sitt kommunale viltfond til tiltak som fremjar viltforvalting, kunnskap om viltet, jaktorganisering med meir.

Søknad sendast Lesja kommune, postboks 53, 2665 Lesja, eller postmottak@lesja.kommune.no

Søknadsfrist er utvida til 31.januar.2022.

Publisert 20.01.2022

 Midlene utlyses av Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal, og med søknadsfrist 1. februar 2022

Publisert 17.01.2022

Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 - 2025 vedteke i Kommunestyret 15. desember 2021. Dokumenta ligg i lenker under. Du kan også sjå budsjettmøtet i opptak på Kommune-TV.

 

Publisert 11.01.2022

 Informasjonssider om stillingssleppet 2022

Registrer ledige stillinger til Stillingssleppet 2022 her

Det er mulig å registrere stillinger mellom 10. januar og 8. februar. Selve stillingssleppet er den 10. februar

Publisert 30.12.2021

Har du testet positivt på selvtest? Nå kan du registrere dette selv, slik at smittesporingen kommer hurtigere i gang.

Publisert 23.12.2021

TORSDAG 13. JANUAR 2022 KL. 12:30–15:30

Digitale møter har blitt en del av hverdagen, og Teams er en møtekanal som er mye brukt. Føler du deg fortsatt litt usikker på dette? Da kan du bli med på et kurs som gjør deg til en bedre digital møtedeltager og Teamsbruker. Kurset passer utmerket for folk som er helt nybegynnere, men selv erfarne brukere vil ha nytte av det. Kursinstruktøren har fått tilbakemeldinger fra folk som har brukt Teams i et par år, uten noen opplæring, at de lærer mye nytt på dette kurset.

Publisert 21.12.2021

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. Husbanken.no er oppdatert med informasjon som kommunene kan bruke på sine nettsider og i kontakt med søkere.

Publisert 02.12.2021

Nå har du mulighet til å påvirke din egen alderdom. Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å få innspill på hva du som innbygger ønsker for din egen alderdom i framtida. Data som kommer ut av denne undersøkelsen kan bli nyttiggjort i kommunenes samfunnsplanlegging.

Publisert 18.11.2021

NAV-kontoret Lesja/Dovre er stengt for besøk fredag 19. november og torsdag 25.november grunnet internt kurs.