Publisert 04.05.2021

Regjeringen innfører ikke egne regler for feiring av nasjonaldagen 

Publisert 27.04.2021

Frist for å søke kulturmidler for i år, er 1. juni.

Søk støtte elektronisk nå! Søknadsskjema finner du i knappen under.

Publisert 27.04.2021

Kartlegging skal gjerast med NIN etter Miljødirektoratet sin instruks.

Tilbod frå oppdragstakar må sendast til Lesja kommune innan 16.05.21 til: postmottak@lesja.kommune.no / Postboks 53, 2671 Lesja.

Lesja kommune skal i 2021 skal lage ein kommunedelplan for naturmangfald, og i det høve ynskjer ein å kartleggje nytt areal for å auke kunnskapsgrunnlaget til kommunen.

Ved spørsmål angåande prosjektet ta kontakt med plan- og miljørådgjevar Sigurd Alme.

Publisert 21.04.2021

Her finner du oppdatert informasjon om korona i Lesja kommune. Oppdatering skjer ukentlig.

Publisert 21.04.2021

 Lesja kommune diskuterer 22. april  plan for utvikling på Bjorli.

 • Første del av FjellPub er derfor viet Bjorli.
  Ordfører Mariann Skotte innleder,  før planlegger i Lesja kommune Marit Svanborg orienterer oss om planen sitt innhold og videre arbeid.
  Daglig leder i Bjorli Utvikling vil være med og orientere om status for arbeidet i selskapet.
 • Jora Bygg og Laft oppnår i 2020 den høyeste omsetningen noensinne.
  Vi tar en prat med Terje Andersen som er daglig leder i bedriften som har vokst seg stor med mange ansatte.
 • Lesja Røde Kors Hjelpekorps er et av de viktigste frivillige organene vi har.
  Leder Asbjørn Espeseth vil fortelle oss om hvordan de er organisert og jobber.
 • Informasjon om vårt nyeste tiltak "Utflytta Lesjing" v/Anne Cathrine Enstad

  Følg arrangementet på facebook, for oppdateringer av program og link til livesending.
  https://www.facebook.com/events/466602564417289
Publisert 19.04.2021

Pga. smitteutbruddet holdes styrkerommet fortsatt stengt. 

Publisert 19.04.2021

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtale for levering rengjøringsartikler, papir og plast til kommunene.

For mer informasjon se: https://doffin.no/Notice/Details/2021-318796

Tilbudsfrist er 21.05.2021 12:00

Publisert 19.04.2021

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale på leie og kjøp av nye multifunksjonsmaskiner, både svart/hvitt og fargemaskiner. I tillegg kan det inngås serviceavtaler for maskiner som kjøpes/leies i kontraktsperioden.

For mer informasjon se: https://doffin.no/Notice/Details/2021-337350

Tilbudsfrist er 19.05.2021 12:00

Publisert 01.03.2021

 Vi har bytta til ny løysing for elektroniske søknader i samband med at vi skifta sak- og arkivsystem. Det er ei oppgradering til ny versjon av den vi brukte tidlegare, og du finn lenker på same stader som før.

Publisert 25.02.2021

Alle faste eiendommer i Lesja kommune får f.o.m. skatteåret 2021 utskrevet eiendomsskatt. Eiendomsskatten skrives ut etter regler i eiendomsskatteloven. Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2021 til 1 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 5 promille for øvrige eiendommer, uten bruk av bunnfradrag.

Skattesedler som viser beregnet takst og eiendomsskatt blir sendt til eierne i slutten av februar.

Skatteliste som inneholder eiendommenes takst, skattegrunnlag, skattesats og årlig eiendomsskatt vil ligge ute til offentlig ettersyn på Kommunehuset i 3 uker fra 26. februar 2021. Du kan også se listene her

Alle eiendommer er besiktiget og eiendomsskattetaksten er fastsatt i tråd med sakkyndig nemnds retningslinjer for taksering.