Publisert 01.07.2020

 Sesongkort i Slådalsvegen får du i ekspedisjonen på kommunehuset. Opningstida er måndag - fredag kl. 9:00 - 14:00.

Pris sesongkort: 1000 kr

Pris enkelt-tur: 100 kr   

Publisert 29.06.2020

Vil du vite korleis det står til med jordvern, boligbygging og tilgangen til grøntområder i din kommune? Da kan du sjekke arealprofilen i din kommune.

 

Publisert 24.06.2020

Med hjemmel i vegloven § 7, jf. § 8 blir forslag om nedklassifisering til privat vei lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Publisert 23.06.2020

Miljødirektoratet har fastsatt ny viltforskrift.

Den erstattar fire forskrifter som ble vedtatt i perioden 1997-2004:

  • Skadefellingsforskrifta (Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltartar som gjer skade eller som vesentleg reduserer andre viltartars reproduksjon).
  • Holdforskrifta (Forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegna område, og om jakt på oppdretta utsatt vilt).
  • Innfangingsforskrifta (forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitskapelege eller andre særlige formål).
  • Fallviltforskrifta (forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretaking av dødt vilt).

Forskrifta regulerer skadefelling av dyr som for eksempel gjer skade på avlingar, bygningar eller annen eigendom. Til døme kan bønder som lider store tap av lam til rev sjølv vurdere uttak av bestemte individ.

Her finn du forskrifta

Miljødirektoratet sin informasjon om den nye forskrifta

Publisert 22.06.2020

Lesja kommune opnar for at leietakarar i kommunale næringsbygg kan søke om ettergjeving av husleige i perioden verksemda måtte stengast som følgje av koronaviruspandemien.

Kommunestyret behandla sak om dette den 11.06.2020.

For meir informasjon: 

.

Publisert 22.06.2020

Styrkerommet i Lesja idrettsbygg åpner 24.juni.2020.

Det blir i begrenset omfang på grunn av hensyn til smittevern. 

Publisert 18.06.2020

Nye retningslinjer for ordinære kulturmidler

 

Publisert 18.06.2020

Gratis nettkurs i godt og effektivt renhold
Påmelding 
Informasjon om kurset

Gratis nettkurs - bli synlig med digital markedsføring
Påmelding 
Informasjon om kurset 

Publisert 17.06.2020

 Lesja kommune innfører vatningsforbud for bebuarar som får vatn fra Joramo og Lesjaverk vassverk. Forbudet gjeld frå 16. juni 2020.
Det er inntil vidare forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og anna vatningsutstyr til vatning og vasking som krev større mengder vatn. Vatning med kanne er lov.
Forbudet blir innført på grunn av høgt vassforbruk og begrensa rensekapasitet ved vassverka. Det skal sikre stabil vassforsyning til alle som får vatn frå kommunens vassforsyning, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå brann.
Forbudet gjeld til nytt varsel blir gjeve.
Har du spørsmål om vatningsforbudet, ta kontakt med Lesja kommune, telefon 992 59 367.