Publisert 18.11.2019

  Årets turmålaksjon i Lesja er over. Statistikken og vinnerne av uttrekspremier er klare.

Fra 1. juni til 6. oktober ble det i år arrangert turmålaksjon for ellevte gang. De kjente FYSAK-kassene med turbok var plassert ut på 14 turmål spredt i bygda. Grendelaga har hatt ansvar for 1-2 kasser hver. I fjor hadde FYSAK-kassene 1515 besøk fordelt på tolv turmål. I år har det vært 2180 besøk fordelt på fjorten turmål. Det er en god økning i antall turer. Og i snitt har årets FYSAK-turmål generert 10 329 km gått av deltakerne.

Publisert 15.11.2019

 Livsløpsutvalget bestemte i sitt møte torsdag 14. november at kulturprisen for 2019 skal gå til Revygruppa for deres innsats gjennom mange år med revyforestillinger på Friheim. 

Publisert 15.11.2019

Den fine tradisjonen med at barnehagebarn og skulebarn i Lesja har gjeve julegåver til barn i Marijampole blir vidareført også i år.  Julegåveaksjonen for 2019 er i gang.  Informasjon om årets aksjon blir med det først sendt ut til skulane og barnehagane. Denne informasjonen blir også lagt ut på heimeside og kommunens facebookside. Siste frist for å levere gåver på skulane og i barnehagane vil bli måndag 2. desember.  Også i år kan du Vippse ei julegåve til  138997.  Den 4. desember reiser representantar frå ungdomsrådet og kommunen over til Marijampole for å overlevere gåvene.  

Publisert 12.11.2019

  Lesja Bulldozerlag ble enstemmig valgt av Lesja kommune sitt formannskap til å motta Næringsprisen 2019. Lesja Bulldozerlag får prisen for å ha skapt mange og varige arbeidsplasser i Lesja. Samtidig som det er en bedrift med 70 års historie, så har den hatt evne til å fornye seg og å gå inn i nye markeder. Bedrifta er også med å profilere Lesja langt utover kommunen sine grenser, sier formannskapet i sin begrunnelse. De legger også vekt på at bedrifta er flink til å ta inn lærlinger som gjør at Lesja-ungdom får en god inngang til arbeidslivet.

 

Publisert 09.10.2019

Vaksinen kostar 150 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 206 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61 24 42 00 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

Publisert 04.10.2019

Slådalsvegen stengt for vinteren frå fredag 4. oktober. Køyring på eige ansvar. Det vært varsla når den er åpen for køyring att til våren. 

Publisert 03.10.2019

  

Prisen blir delt ut ein gong i året, så sant ikkje Livsløpsstyret fastset noko anna.

Publisert 02.10.2019

Lesja kommune har oppretta næringspris. Denne skal være ei påskjønning til personar, bedrifter eller organisasjonar som har bidratt til å skaffe nye og varige arbeidsplassar til kommunen. Prisen kan også gå til nokon som har ytt ekstraordinært bidrag til å trygge og videreutvikle eksisterande næringsverksemd. Idèar og prosjekt som kan videreutviklast til veksande og varig verksemd kan også premierast.

Publisert 23.09.2019

Da er vi klare for nettbrettkurs i samarbeid mellom Digihjelpen i Lesja og Seniornett Norge AS.

Håper alle har fått brosjyre om kursene fra Digihjelpen, men vi må melde at akkurat kurset på kommunehuset i morgen er kl 10:00 - 14:00. Ta med eget brett/mobil og Merk tiden! 

Publisert 20.09.2019