Ferdsel i utmark

  1. Her kan du gå tur

På innmark

  • du kan hele året gå tur på veier og stier hvis du holder avstand til gårdstun, hus og hytter
  • du kan gå tur over frossen eller snødekt åker og eng fra og med 15. oktober til og med 29. april

I utmark

  • du kan fritt gå tur sommer som vinter
  • Når du er på tur kan du stoppe og raste der du vil i utmark, men ikke legg stoppen inntil hus og hytter.

 

Meir informasjon kan lesast på miljødirektoratet sine sider her; Lenke til miljødirektoratet om allemannsretten