Når og kvar kan du treffe oss?

Helsesjukepleier er  å treffe på helsestasjonen alle dagar bortsett frå onsdagar, då begge helsesystrene har fri.

Helsesjukepleier har også trefftid i skulane.

 

Lesjaskog skule:  Tysdagar  kl 09:30 -13:50 (Rådgjvarkontoret)

Lesja skule: Blåsenborg: tysdagar frå kl 10:15 -11:30

Storskulen: Tysdagar kl 11:30 - 13:00 og fredagar kl 08:30-11:30

 

Helsestasjon for ungdom har trefftid tysdagar frå kl 14:00 - 16:00