Fosterheim

Barn og ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo sammen med sine foreldre kan bo i et fosterhjem. Et fosterhjem er privat hjem for barnet eller ungdommen. På vegne av barnevernstjenesten har fosterforeldrene den daglige omsorgen for fosterbarnet.

Barneverntjenesten har ansvar for å godkjenne fosterhjem for det spesielle barnet som skal plasseres.

Vi etablerer tilsyn for hvert enkelt fosterbarn som bor i kommunen.

Rekruttering av nye fosterhjem:

Lesja kommune trenger stadig nye fosterhjem til barn og unge. Du kan gjøre en stor forskjell for den som trenger hjelp