Svømmehallane i Lesja

Svømmehallen Lesja - Klikk for stort bilde

Det er svømmehall ved skulane både på Lesja og på Lesjaskog. 

Lesjaskog svømmehall

Svømmebassenget på Lesjaskog har ikkje ordinær åpningstid, så sesongkort, klippekort eller enkeltbillett nyttast ikkje. 

Bassengtrening – fysioterapi: Gruppetrening med fysioterapeut måndag dagtid. Kontakt kommunefysioterapeut: Aasta K. Bjorli Bjølverud, 46813934. 

Barnesvømming: Sanitetsforeninga leiger bassenget måndagar, og ein betaler direkte til dei. 

Bassenget er stengt i vinterferien (veke 9)

 

Lesja svømmehall

Åpningstider: tysdag og fredag kl. 17 .00 – 21.00

Tysdag kl. 17.00 - 18.00 er primært for eldre og småbarnsfamilier. Vatntemperatur 28°C

Bassenget er også åpent i vinterferien

 

Satsar for eigenbetaling Lesja svømmehall
Satsar for eigenbetaling Lesja svømmehall
Brukar Betalingssats
Timebasert leie (grupper, lag, org) 600,-
Sesongkort, barn 350,-
Sesongkort, voksen 700,-
Klippekort barn, (10 ggr) 200,-
Klippekort voksen (10 ggr) 400,-
Enkeltbillett, barn 30,-
Enkeltbillett, voksen 60,-

Skuleferien nærmar seg og svømmehallen stenger for offentleg bading frå og med veke 24. Vanlegvis opnar den att etter haustferien. Det vert varsla.