Fiske

Kommunen skal:

 • innpasse omsynet til fiskeinteressene i den kommunale oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven
 • arbeide for felles organisering av fiskerettshavarar
 • legge til rette for driftsplanlegging
 • sikre eit best mulig fisketilbud for allmennheten og påse hensiktsmessige tiltak for vern og utvikling av fiskebestandene
 • sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander
 • arbeide for en aktiv lokal fiskeforvaltning, blant annet gjennom driftsplanlegging
 • kartlegge bestandene
 • sikre forsvarlig forvaltning gjennom kultivering
 • iverksette tiltak mot trusler
 • betre allmennheitas adgang til fiske
 • gje informasjon om fiskemoglegheiter

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800