Helsestasjonen samarbeider med ulike instansar

På kommunalt nivå samarbeider helsestasjonen med

 • jordmor
 • lege
 • fysioterapeut
 • barnevern
 • barnehage
 • skule
 • PPT

På fylkesnivå samarbeider helsestasjonen med

 • tannhelsetenesten
 • skulehelsetenesten i vidaregåande skule.

Innan spesialisthelsetenesten samarbeider vi med

 • føde/barsel
 • barneavdelingen på Lillehammer
 • BUP (barne-og ungdomspsykiatri)
 • habiliteringstenesten