Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og avløp - Årsgebyr

Vatn og avløp - Årsgebyr
Vatn og kloakk - Årsgebyr Avløp, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) 180,-
Bolig med vassmålar 2277,- 1836,-
+ pr m³ forbruk 17,- 23,-
Bolig utan vassmålar 2277,- 1836,-
+ stipulert forbruk: 140 m³ a 17- 23,-
Hytte/fritidsbustad med vassmålar 3788,- 3102,-
+ pr m³ forbruk 17,- 23-
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar 3788,- 3102,-
+ stipulert forbruk 50 m³ 17- 23,-
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar) 1836-
+ pr m³ forbruk 23,-
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar) 2277- 1836,-
+ pr m³ forbruk 17,- 23,-
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar) 2277,- 1836,-
+ pr. m³ forbruk 17,- 23,-

Slamtøming

Slamtøming
Tøming i rute Pris
Tank inntil 5 m³ 1596,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 399,-
Tøming utanom rute (ikkje innan 24 timar)
Tank inntil 5 m3 2053,-
Tillegg pr m3 over 5 m3 399,-
Nød- og ekstratømingar innan 24 timar
Tank inntil 5 m³ 3008,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 399,-
Gebyr for ikkje klargjort tank
Pr oppmøte 399,-