Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og avløp - Årsgebyr

Vatn og avløp - Årsgebyr
Vatn og kloakk - Årsgebyr Avløp, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) 226,-
Bolig med vassmålar 2368,- 2310,-
+ pr m³ forbruk 18,- 29,-
Bolig utan vassmålar 2368,- 2310,-
+ stipulert forbruk: 140 m³ a 18,- 29,-
Hytte/fritidsbustad med vassmålar 3940,- 3902.-
+ pr m³ forbruk 18,- 29-
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar 3940,- 3902,-
+ stipulert forbruk 50 m³ 18,- 29,-
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar) 2310-
+ pr m³ forbruk 29,-
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar) 2368,- 2310,-
+ pr m³ forbruk 18,- 29,-
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar) 2368,- 2310,-
+ pr. m³ forbruk 18,- 29,-

Slamtøming

Slamtøming
Tøming i rute Pris
Tank inntil 5 m³ 1759,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 440,-
Tøming utanom rute (ikkje innan 24 timar)
Tank inntil 5 m3 2262,-
Tillegg pr m3 over 5 m3 440,-
Nød- og ekstratømingar innan 24 timar
Tank inntil 5 m³ 3315,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 440,-
Gebyr for ikkje klargjort tank
Pr oppmøte 440,-