Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og kloakk - Årsgebyr 2019
Vatn og kloakk - Årsgebyr 2019
Vatn og kloakk - Årsgebyr Kloakk, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) kr 178,-
Bolig med vassmålar
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.179 Kr 1.813
+ pr m3 forbruk Kr 9 Kr 23
Bolig utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.179 Kr 1.813
+ stipulert forbruk 140 m3 Kr 9 Kr 23
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.813
+ pr m3 forbruk Kr 23
Hytte/fritidsbustad med vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.962 Kr 3.061
+ pr m3 forbruk Kr 9 Kr 23
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.962 Kr 3.061
+ stipulert forbruk 50 m3 Kr 9 Kr 23