Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og avløp - Årsgebyr

Vatn og avløp - Årsgebyr
Vatn og kloakk - Årsgebyr Avløp, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) 156,-
Bolig med vassmålar 1708,- 1587,-
+ pr m³ forbruk 13,- 20,-
Bolig utan vassmålar 1708,- 1587,-
+ stipulert forbruk: 140 m³ a 13,- 20,-
Hytte/fritidsbustad med vassmålar 2842,- 2681,-
+ pr m³ forbruk 13,- 20,-
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar 2842,- 2681,-
+ stipulert forbruk 50 m³ 13,- 20,-
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar) 1587,-
+ pr m³ forbruk 20,-
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar) 1708,- 1587,-
+ pr m³ forbruk 13,- 20,-
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar) 1708,- 1587,-
+ pr. m³ forbruk 13,- 20,-

Slamtøming

Slamtøming
Tøming i rute Pris
Tank inntil 5 m³ 1323,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 331,-
Tøming utanom rute (ikkje innan 24 timar)
Tank inntil 5 m3 1702
Tillegg pr m3 over 5 m3 331,-
Nød- og ekstratømingar innan 24 timar
Tank inntil 5 m³ 2494,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 331,-
Gebyr for ikkje klargjort tank
Pr oppmøte 331,-