Gebyr - vatn og kloakk

Vann- og avløpsgebyrer 2021
Tjeneste Volum Leie Avløp Vann
Vannmålerleie pr måler 156,-
Boliger med vannmåler 1.393,- 1.587,-
Tillegg pr m³ forbruk 11,- 20,-
Boliger uten vannmåler 1.393,- 1.587,-
Tillegg pr m³ for stipulert forbruk: 140 m³ 11,- 20,-
Hytter/fritidsboliger med vannmåler Abonnementsgebyr 2.318,- 2.681,-
Tillegg pr m³ forbruk 11,- 20,-
Hytter/fritidsboliger uten vannmåler Abonnementsgebyr 2.318,- 2.681,-
Tillegg pr m³ for stipulert forbruk: 50 m³ 11,- 20,-
Driftsbygninger i landbruket. Alle skal ha vannmåler. Abonnementsgebyr 1.587,-
Tillegg pr m³ forbruk 20,-
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg ol . Alle skal ha vannmåler Abonnementsgebyr 1.393,- 1.587,-
Tillegg pr m³ forbruk 11,- 20,-
Hoteller, pensjonater ol. Alle skal ha vannmåler. Abonnementsgebyr 1-393,- 1.587,-
Tillegg pr m³ forbruk 11,- 20,-
Slamtømming
Slamtømming
Tjeneste Volum Å betale
Tømming i rute Tank inntil 5 m³ 1.952,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 488,-
Tømming utenom rute (ikke innen 24 timer) Tank inntil 5 m³ 2.511,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 488,-
Nød- og ekstratømminger innen 24 timer Tank inntil 5 m³ 3.679,-
Tillegg pr m³ over 5 m³ 488,-
Gebyr for ikke klargjort tank Pr oppmøte 488,-