Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og kloakk - Årsgebyr 2019
Vatn og kloakk - Årsgebyr 2019
Vatn og kloakk - Årsgebyr Kloakk, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) kr 178,-
Bolig med vassmålar
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.179 Kr 1.813
+ pr m3 forbruk Kr 9 Kr 23
Bolig utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.179 Kr 1.813
+ stipulert forbruk 140 m3 Kr 9 Kr 23
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.813
+ pr m3 forbruk Kr 23
Hytte/fritidsbustad med vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.962 Kr 3.061
+ pr m3 forbruk Kr 9 Kr 23
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.962 Kr 3.061
+ stipulert forbruk 50 m3 Kr 9 Kr 23

 

Slamtøming
Slamtøming
Tøming i rute Pris
Tank inntil 5 m3 kr 2745
Tillegg pr m3 over 5 m3 kr 686
Tøming utanom rute (ikkje innan 24 timar)
Tank inntil 5 m3 Kr 3531
Tillegg pr m3 over 5 m3 Kr 686
Nød- og ekstratømingar innan 24 timar
Tank inntil 5 m3 Kr 5174
Tillegg pr m3 over 5 m3 Kr 686
Gebyr for ikkje klargjort tank
Pr oppmøte Kr 686