Gebyr - vatn og kloakk

Vatn og kloakk - Årsgebyr 2020
Vatn og kloakk - Årsgebyr Kloakk, pris utan mva Vatn, pris utan mva
Vassmålarleige (pr målar) kr 185,-
Bolig med vassmålar
Kontorbygg, forretningsbygg, velferdsbygg o l (alle skal ha vassmålar)
Hotell, pensjonat o.l. (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.238 Kr 1.883
+ pr m3 forbruk Kr 10 Kr 24
Bolig utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.238 Kr 1.883
+ stipulert forbruk 140 m3 Kr 10 Kr 24
Driftsbygningar i landbruket (alle skal ha vassmålar)
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 1.883
+ pr m3 forbruk Kr 24
Hytte/fritidsbustad med vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 2.060 Kr 3.180
+ pr m3 forbruk Kr 10 Kr 24
Hytte/fritidsbustad utan vassmålar
Fast årsgebyr (abonnementsgebyr) Kr 2.060 Kr 3.180
+ stipulert forbruk 50 m3 Kr 10 Kr 24

 

Slamtøming
Slamtøming
Tøming i rute Pris
Tank inntil 5 m3 kr 2745
Tillegg pr m3 over 5 m3 kr 686
Tøming utanom rute (ikkje innan 24 timar)
Tank inntil 5 m3 Kr 3531
Tillegg pr m3 over 5 m3 Kr 686
Nød- og ekstratømingar innan 24 timar
Tank inntil 5 m3 Kr 5174
Tillegg pr m3 over 5 m3 Kr 686
Gebyr for ikkje klargjort tank
Pr oppmøte Kr 686