Kven kan krevje samanslåing?

Samanslåing kan krevjast av den som har grunnboksheimel ved at heimelshavar(ane) underteiknar på skjemaet, "Krav om samanslåing".

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør - Landmåling
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214
Kristian Brun Øygarden
Oppmålingskonsulent
Mobil 909 23 972

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00