Kven kan krevje samanslåing?

Samanslåing kan krevjast av den som har grunnboksheimel ved at heimelshavar(ane) underteiknar på skjemaet, "Krav om samanslåing".

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00