Kven kan krevje samanslåing?

Samanslåing kan krevjast av den som har grunnboksheimel ved at heimelshavar(ane) underteiknar på skjemaet, "Krav om samanslåing".

Kontakt

Sine Gustavsen
Avdelingsingeniør teknisk
Mobil 909 23 972

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00