Kven kan krevje samanslåing?

Samanslåing kan krevjast av den som har grunnboksheimel ved at heimelshavar(ane) underteiknar på skjemaet, "Krav om samanslåing".

Kontakt

Sine Gustavsen
Avdelingsingeniør teknisk
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214
Kristian Brun Øygarden
Oppmålingskonsulent

Opningstider

Alle kvardagar frå 09:00 til 14:00