Besøksheim

Et besøkshjem er en familie som på oppdrag av barneverntjenesten tar i mot et barn på helger/ ettermiddager for en kortere eller lengre periode. Det gir mulighet for familier med tyngende omsorgsoppgaver avlastning, men skal også være et tiltak som gir barnet positive opplevelser i hverdagen.

Familier som ønsker å bli besøkshjem trenger ingen sosialfaglig utdannelse, men det er viktig at man har en stabil livssituasjon og har mulighet til å binde seg for en periode. Barneverntjenesten gjør en godkjenning av familien og vil komme på hjemmebesøk. Det kreves at familien har tid, overskudd og plass til å ta i mot et ekstra barn. At de har god innsikt i og forståelse av barns ulike behov, og at de kan tilby trygge og forutsigbare rammer.

Besøksforeldre må fremlegge uttømmende politiattest før avtale kan inngås. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Politiattest søkes om elektronisk på www.politi.no

Har du spørsmål rundt det å være besøkshjem, ta kontakt med oss.