Ansvarsgrupper

En ansvarsgruppe kan være et samarbeidende forum i kommunen der ulike instanser både tilrettelegger for og følger opp vedtatte tiltak for et enkelt barn eller ungdom.

Det er behovet til det enkelte barn eller ungdom som tilsier tema og deltakelse i ansvarsgruppen. Også her bør barnet eller ungdommen få uttale seg om hvem som bør være med.

Hjelpetiltak rund barnet, ungdommen og familien er det som også tas opp i ansvarsgruppemøter. Den faglige og den psykosoiale utviklingen hos barnet eller ungdommen måles gjerne ved at det ved igangsettelse lages mål som avmåles underveis.

Det er naturlig at barnevernstjenesten tar initiativ til å starte opp ansvarsgruppen og kanskje også koordinerer denne.